2 augustus 2023

Veilige zuurstofmeting thuis

Patiënten met luchtweginfecties kunnen met een pulsoximeter zelf thuis het zuurstofgehalte in hun bloed meten.

Het zuurstofgehalte in bloed is een belangrijke waarde om iemands gezondheidstoestand weer te geven. Een plotselinge daling van deze bloedwaarde, wat zich meestal uit in benauwdheid, wijst op een verslechtering van de gezondheid. Maar sommige patiënten worden niet of nauwelijks benauwd waardoor ze zelf niets merken van een zuurstofdaling. Dat kan gevaarlijk zijn, vooral als ze lijden aan onderliggende ziektes. Zelf huis het zuurstofgehalte meten, kan uitkomst bieden.

UMC Utrecht bekeek in een gecontroleerd onderzoek de haalbaarheid van thuismonitoring. Het onderzoek richtte zich op mensen van 40 jaar en ouder met matige tot ernstige klachten van COVID-19, maar die daarnaast ook lijden aan een hart- of vaatziekte of behoren tot een verhoogd risicogroep bij wie de huisarts zorgvuldige follow-up wenselijk vindt.

Uit de studie kwam de meerwaarde van thuismonitoring duidelijk naar voren. Patiënten werkten graag mee aan het onderzoek en waren goed in staat om zich aan de instructies te houden. Daarnaast voelden ze zich veilig bij de zelfmonitoring. Duidelijk een win-win situatie: zorg dichtbij huis leidt voor de patiënt tot meer eigen regie en voor het zorgsysteem tot lagere belasting en minder kosten.

Klik hier voor meer informatie