12 oktober 2022

Verbeterde inzet moleculaire diagnostiek bij kanker

Evaluatie en optimalisatie van voorspellende diagnostiek leidt tot beter gebruik precisiemedicatie bij kanker. Zo blijkt uit het PATH (Predictieve Analyse voor Therapie)-project dat onlangs werd afgerond.

Precisiemedicijnen vormen een doorbraak in de behandeling van kanker. Moleculaire diagnostiek voorspelt welke patiënten wel of geen baat zullen hebben van deze dure behandelingen. ZonMW startte in 2017 het PATH-project om deze voorspellende diagnostiek te optimaliseren en daardoor de precisiemedicijnen toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland.

In het project werkten pathologieafdelingen en oncologische behandelaars samen aan voortdurende technologische innovatie en kwaliteitsverbetering van de moleculaire diagnostiek. Ook werd een nationaal kennisnetwerk ingericht waar teams van kankerspecialisten een advies-op-maat geven over passende therapie en deelname aan klinische trials. Daarnaast werd een landelijke database opgezet voor het systematisch verzamelen van alle gevonden DNA-afwijkingen.

Het gezamenlijke PATH-project, dat deel uitmaakt van het ZonMW personalised medicine programma, heeft bijgedragen aan optimaal gebruik en inzet van de moleculaire diagnostiek voor behandeling-op-maat van elke kankerpatiënt. Ook is een stevige basis gelegd voor continue verbetering van personalised medicine en gezondheid economisch onderzoek.

Klik hier voor meer informatie