19 maart 2024

Verbeterde nierfunctietest

Door niet alleen te kijken naar creatinine in bloed, maar ook naar cystatine C is de nierfunctietest betrouwbaarder. Vooral bij ouderen leidt deze combinatie tot een betere schatting van de nierfunctie.

Creatinine is een afbraakproduct van de spieren, dat via de nieren wordt afgevoerd. Een lage creatinine bloedwaarde betekent dat de nieren goed werken. Bij ouderen die vanwege minder of weinig spiermassa sowieso een lager creatininewaarde hebben, kan de schatting van de nierfunctie daardoor te hoog uitvallen. Onderzoekers van het LUMC gingen op zoek naar een betrouwbaardere test.

De Leidse onderzoekers kwamen uit bij meting van zowel creatinine als cystatine C. Ze toonden aan dat deze combinatietest leidde tot een betrouwbaardere inschatting van de nierfunctie bij ouderen. Dat is om meerdere redenen heel belangrijk. Op basis van de nierfunctie wordt bijvoorbeeld vaak besloten een medicatie te starten of juist te stoppen. Ook brengt een betrouwbare nierfunctietest eventuele nierschade eerder aan het licht. Tijdige doorverwijzing naar de nefroloog kan nadelige gevolgen zoals verhoogd infectiegevaar en/of ziekenhuisopname voorkomen.

Voor bron klik hier