5 juli 2023

Vroegtijdige detectie kanker in bloed

Een bloedtest voor vroegtijdige opsporing van kanker laat in een klinisch onderzoek veelbelovende resultaten zien. Onder vijfduizend patiënten bleek de test twee op de drie ziektegevallen juist te detecteren.

Met de zogeheten Galleri bloedtest zouden 50 soorten kanker kunnen worden opgespoord, vaak zelfs voordat de eerste symptomen zich aandienen. Dat claimden de Amerikaanse ontwikkelaars bij de introductie van deze multi cancer early detection (MCED) test bijna twee jaar geleden. In een grote klinische studie is nu onderzocht of de test deze belofte waarmaakt. De studie werd uitgevoerd door het Britse National Health Service (NHS) onder leiding van de Universiteit van Oxford. Onlangs werden de resultaten gepubliceerd in The Lancet Oncology.

De Galleri MCED test gebruikt next-generation sequencing technologie om DNA-methylering geassocieerd met kanker te detecteren in cel-vrij DNA. Deze stukjes DNA zijn afkomstig van een tumor en komen in de bloedbaan terecht waar ze worden getraceerd. Met behulp van een machine learning algoritme wordt gezocht naar bekende kankersignaturen in het DNA, de zogeheten methylatiepatronen die gewoonlijk de genexpressie regelen. Abnormale methylatiepatronen en de resulterende veranderingen in de genexpressie kunnen bijdragen aan tumorgroei.

In de Britse studie werd de Galleri bloedtest voor het eerst grootschalig geëvalueerd. De ruim 5000 deelnemers waren allemaal personen die na melding met klachten bij de huisarts waren doorverwezen voor diagnostische follow-up wegens verdenking van kanker. Bij driekwart van de deelnemers die positief uit de bloedtest kwamen, werd daadwerkelijk kanker gevonden. In 85 procent van die gevallen werd ook de oorsprong van de kanker geïdentificeerd. Ofschoon zeker meer onderzoek nodig is, laat deze studie zien dat we op weg zijn naar een tijdperk waarin bloedtesten op kanker echt van invloed kunnen zijn op vroegtijdige diagnose en daardoor betere behandelopties.

Klik hier voor meer informatie