Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202110 x bekeken

17 km buis in Erasmus MC: binnen uur uitslag

Het Erasmus MC heeft een nieuw buispost-systeem van 17 kilometer lang met 100 stations, waarmee dagelijks zo’n 5000 buizen met patiëntenmateriaal naar de afdeling Klinische Chemie worden gestuurd. Het Erasmus illustreert dat met een boeiend kort filmpje over het proces van een diagnostische aanvraag tot aan de rapportage van de uitslag en het consult.

12 november 20201184 x bekeken

Overzicht van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar AMR beschikbaar

ZonMW heeft samen met JPIAMR en VALUE-Dx een overzicht beschikbaar gemaakt van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR). De gegevens voor dit overzicht zijn vorig jaar met behulp van een vragenlijst verzameld. De resultaten zijn beschikbaar in een publiek rapport en in een interactief dashboard. Het dashboard kan geraadpleegd door de gehele AMR- onderzoeksgemeenschap.

12 november 20201128 x bekeken

NFK: Belangrijke stap in beschikbaar maken van DNA-onderzoek

Veel partijen zijn blij dat het Zorginstituut de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken hoe DNA-onderzoek beter beschikbaar gemaakt kan worden voor patiënten. Zo heeft het NFK aangegeven dat de opdracht die het Zorginstituut van het ministerie van VWS heeft gekregen ervoor kan zorgen dat deze vorm van diagnostiek in Nederland op het juiste moment, voor de juiste patiënt beschikbaar komt.

12 november 20201111 x bekeken

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.

12 november 20201154 x bekeken

Oproep kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award 2021

Ook in 2021 zal de Prix Galien MedTech Innovation Award worden uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In 2018 won Abbott Diabetes Care de prijs met de Free Style Libre. U kunt ook meedoen!

12 november 20201013 x bekeken

IVDR: Standaard symbolen op verpakking

MedTech Europe heeft een website gelanceerd voor de nieuwe IVD-labelsymbolen om aan te duiden voor welke gebruikers een bepaald medisch hulpmiddel/IVD geschikt is. Op de website staan informatie en bronnen over de nieuwe symbolen die bedoeld om onderscheid te maken tussen zelftesten, tests bij patiënten en bepaalde snelle tests (niet voor zelftests en niet voor tests bij patiënten bij patiënten).

12 november 2020995 x bekeken

The European Medical Technology Industry in figures 2020

MedTech Europe een interactieve Data Hub ontwikkeld met de relevante en actuele inzichten over de medische technologie-industrie. Het is een digitale tool waar veel feiten en cijfers te vinden zijn. Er is informatie te vinden over innovatie en werkgelegenheid in de MT-industrie, uitgaven aan medische technologie, de handel en de marktomvang in Europa.

12 november 2020961 x bekeken

GMH advies over sponsoring van ‘serious game’ en betaling in percentage

In advies A20.05 is sprake van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van virtuele bijeenkomsten (serious games). De vraag was of leveranciers dit zouden mogen sponsoren en of zorgprofessionals die aan de ontwikkeling bijdragen (en door het samenwerkingsverband worden betaald voor deze diensten) betaald mogen krijgen in de vorm van een percentage van de winst.

12 november 2020982 x bekeken

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over bepaalde diensten die in omvang vooraf niet precies zijn in te schatten. Transparantie in en verantwoording over het aantal in rekening gebrachte uren is cruciaal. Daarbij heeft de zorgprofessional een belangrijke verantwoordelijkheid.

12 november 2020949 x bekeken