21 januari 2020

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

Vorig jaar kwam het definitieve overstappercentage uit op 7,0. Nog niet alle mutaties zijn verwerkt, hierdoor kan het voorlopige percentage van 6,2% nog veranderen. Het definitieve  overstappercentage volgt in februari. Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.
 
Klik hier voor meer informtaie.