14 november 2014

40 jaar hielprikscreening in Nederland

De eerste twee exemplaren van het boek  (verkrijgbaar bij uitgeverij Prelum) zijn officieel overhandigd aan Cor Oosterwijk (directeur VSOP) en de heer Piet Bolhuis (voorzitter VKS). Belangrijkste resultaten zijn een percentage van bijna 99.5 % gescreende kinderen, waarvan 23.000 kinderen zijn verwezen voor nader onderzoek en ruim 3.600 kinderen zijn behandeld voor ernstige ziekten. Op dit moment wordt in Nederland gescreend op 17 aandoeningen. Een commissie van de gezondheidsraad zal de minister van VWS binnenkort adviseren over mogelijke uitbreiding van aandoeningen binnen de hielprik screening.