Nieuwsarchief

QR-code genereren met antistoffentest
Een test waarmee kan worden aangetoond dat iemand antistoffen tegen corona heeft aangemaakt, moet een…
Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021
Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd…
Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen
Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet…
Sluis voor medische technologie lijkt voorlopig van de baan
Minister van Ark (MZ) heeft onderzoek laten doen naar de mogelijk toegevoegde waarde van een pakketsluis…
Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening
De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional…
GMH Code aangepast
Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie…
Conceptadvies ZIN Moleculaire diagnostiek
Het Zorginstituut heeft een conceptadvies uitgebracht over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek…
Deelname Diagned/Nefemed commissie Legal & Compliance
Diagned werkt op een aantal dossiers samen met andere medtech koepels, zoals Nefemed. Zo participeren…