Nieuwsarchief

Ledenbijeenkomst 28 november: ALV en “Den Haag”
Namens het bestuur van Diagned nodigen wij u hierbij van harte uit voor het bijwonen van de algemene…
Presentaties Diagned Workshop GMH - 27 oktober 2014
Op 27 oktober vond een druk bezochte ledenbijeenkomst plaats over onder meer “actualiteiten GMH”. Op…
Diagned stelt zich voor aan nieuwe Europarlementariërs
Zoals u zult weten, is recentelijk een nieuw Europarlement geïnstalleerd. Diagned heeft zich, samen met…
CIP omzetinformatie: bijeenkomst voor deelnemers
Het bestuur heeft tijdens de afgelopen bestuursvergadering aandacht besteed aan het systeem voor omzetinformatie…
Workshop voor Diagned leden Eerstelijns diagnostiek + Gedragscode GMH 27 oktober 2014
In verband met de actualiteiten rond de ELD – het rapport van KPMG Plexus over de toekomstige modellen…
Terugblik ALV
Op 19 september jl. vond de derde ledenvergadering van dit jaar plaats. Twee belangrijke inhoudelijke…