Nieuwsarchief

Eudamed vertraagd
De Europese Commissie heeft laten weten dat de nieuwe versie van Eudamed niet gereed is voor de invoering…
Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie
De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd…
Bloedmeting om kwetsbare ouderen te identificeren
Een internationaal team van ouderdomsonderzoekers onderzocht het bloed van bijna 45.000 zestigplussers…
Eerste Notified Body voor IVDR aangewezen
De eerste Notified Body is formeel aangewezen onder de IVDR en opgenomen in de database van de Europese…
Wet op medische hulpmiddelen aangenomen
De Eerste Kamer heeft medio oktober ingestemd met het wetsvoorstel medische hulpmiddelen ter implementatie…
IGJ doet verslag van onderzoek naar dienstverleningsovereenkomsten
De inspectie heeft tussen 1 januari 2018 t/m 31 maart 2019 een groot aantal dienstverleningsovereenkomsten…
Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport
De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen…
GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)
De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan…