Nieuwsarchief

Kleine groep maakt meeste zorgkosten
Van alle zorgkosten in Nederland komt het overgrote deel (80%) voor rekening van gemiddeld 17 procent…
ACM kritischer op fusies ziekenhuizen
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger beoordelen of fusies tussen ziekenhuizen al dan niet…
Grote ziekenhuizen zien resultaat kelderen
Het gezamenlijke financiële resultaat van de Nederlandse algemene ziekenhuizen is fors gedaald. Grotere…
Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg
De bruto omzet van de Nederlandse ziekenhuizen is in 2016 gegroeid met 1,6% (omzet conform schadelastmethode,…
Europese Commissie publiceert rapport over “De stand van de gezondheidszorg in de EU in 2017”
Eind november heeft de Europese Commissie een overzicht gepubliceerd van de gezondheidszorgstelsels in…
Inspectie presenteert Werkplan 2018
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft haar werkplan 2018 gepubliceerd. Het plan gaat…
Utrechtse zorgaanbieders werken samen in GezondheidsLab
Vijf Utrechtse zorgaanbieders starten het GezondheidsLab, waarin huisartsen, laboranten, medisch specialisten…
Nieuwsbrief VWS over antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een dreiging voor de gezondheid. Want resistente bacteriën maken…