Nieuwsarchief

Genen voorspellen wie chemotherapie zal overleven
De kans op overleving na chemotherapie is af te lezen in je genen. Dat beweren wetenschappers uit Japan.…
Testen op hiv moet eerder en vaker gebeuren
Het testen op hiv wordt door artsen nog steeds niet als een standaardprocedure beschouwd. Hierdoor worden…
Ook Gezondheidsraad: werking poeptest bevolkingsonderzoek onzeker
De poeptest die gebruikt gaat worden voor het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker werkt mogelijk…
Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker: welke ontlastingstest?
aar verwachting gaat in september 2013 het landelijke bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker van start.…
Reactie LVG op brief Minister bekostiging 1e lijnsdx
De LVG heeft gereageerd op de brief van de Minister van VWS van 11 maart 2013 over eerstelijns diagnostiek.
Longembolie: zelftest voor de huisarts
De diagnose longembolie kan beter worden gesteld met een beslisregel en een eenvoudige bloedtest (D-dimeertest).…
RIVM: Point-of-care-testen in de eerstelijnszorg in Nederland
Op 1 mei 2013 verscheen een rapport van het RIVM over POCT in de eerstelijnszorg in Nederland. De aanleiding…
September 2013: start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker
In september 2013 start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek…