Nieuwsarchief

Minister VWS blijft positief over eerstelijnsdiagnostiek
“Eerstelijnsdiagnostische centra zijn mijns inziens cruciaal voor zinnige en zuinige zorg. Het beïnvloedt…
HPV-thuistest over twee jaar beschikbaar
De thuistest voor humaanpapillomavirus (HPV) moet over twee jaar beschikbaar zijn, schrijft minister…
Voorstel aanpassing M&I-verrichtingenlijst voor 2014
In het recente zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over de bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg…
Darmkankerscreening verlaagt totale sterfte niet
De kans om dood te gaan aan darmkanker neemt af door screening op occult fecaal bloedverlies en blijft…
Marc Thelen nieuwe directeur van SKML
Diagned ontving de officiële aankondiging van de benoeming van Marc Thelen als directeur van de SKML.
Minister beantwoordt kamervragen over dure soa-testen
De financiering van de eerstelijnsdiagnostiek gaat op de schop. Minister Schippers van Volksgezondheid…
Chemotherapie op maat is effectiever
In de vorige E-zine berichtten wij al over de oratie van Ron Matthijsen. Zijn oratie ter gelegenheid…
Nog lang niet alle artsen bieden Mammaprint optie bij borstkanker aan
Alle borstkankerpatiënten zouden een genetische tumortest aangeboden moeten krijgen, maar veel artsen…