Nieuwsarchief

Promotieonderzoek over meting bloedglucosespiegel
Goed ingestelde patiënten met diabetes mellitus type 2 kunnen volstaan met eenmaal per maand meten van…
Ron Mathijssen aan het woord over personalised medicine
Ron Mathijssen is sinds februari 2013 hoogleraar Geïndividualiseerde Oncologische Farmacotherapie aan…
Transmurale diagnostiek in Utrecht
Zorgvisie besteedt aandacht aan de ontwikkelingen bij de laboratoria in de regio Utrecht na het mislukken…
Zaans MC en Westfriesgasthuis willen fusielab
Het Zaans Medisch Centrum en het Westfriesgasthuis willen hun medisch diagnostische laboratoria samenvoegen.…
Screening is uitdaging voor mdl-artsen
Het laatste proefonderzoek is deze maand begonnen, maar vanaf volgend jaar gaat de darmkankerscreening…
Onderzoekers van kankerscreeningtrials hebben te weinig oog voor de nadelen van screening
Dat laat een, overwegend Deense, studie in BMJ zien. Men houdt geen rekening met de gevolgen van overdiagnose,…
VGZ zet in op besparing laboratoriumonderzoek
Coöperatie VGZ denkt dat laboratoriumonderzoek goedkoper kan. Volgens de verzekeringsmaatschappij zijn…
NHG: Het NHG-Standpunt over medische check-ups bij mensen zonder klachten is geactualiseerd
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) vindt dat preventief medisch onderzoek alleen zinvol is…