Nieuwsarchief

Uitwisseling van laboratoriumgegevens
Door een wijziging van de Geneesmiddelenwet moeten zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven de…
Radboud ziekenhuis start HIV-checkpoint
De afdeling Infectieziekten van het UMC St Radboud start 1 juli een HIV-checkpoint.
Minister reageert op RIVM Rapport POC-testen in de 1e lijn
De minister van VWS heeft in een brief van 19 juni aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport van…
NVKC Checklist bijsluiter medische thuistest
De Werkgroep Zelftesten, opererend onder de vlag van het samenwerkingsverband KNMP-NVKC-NVZA, heeft een…
Gezondheidsraad pleit voor betere diagnostiek ziekte van Lyme
De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de ziekte van Lyme.
Resistente bacterie noopt tot nauwere samenwerking
Ziekenhuizen en andere zorgverleners moeten hun antibioticabeleid regionaal beter afstemmen. Dat betoogt…
NRC besteedt aandacht aan ‘quantified self’
De krant schrijft over het fenomeen ‘quantified self’. Wie meer wil weten dan zijn hartslag, kan een…
Samenwerking SHL-Groep en LCPL
SHL-Groep is een samenwerking aangegaan met het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium (LCPL).…