Nieuwsarchief

Voorstel aanpassing M&I-verrichtingenlijst voor 2014
In het recente zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over de bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg…
IGZ breidt afdeling hulpmiddelen uit
IGZ houdt toezicht op onder meer de naleving van wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen en…
Franse ‘sunshine act’ verplicht tot openbaarmaking betalingen
Frankrijk kent sinds eind 2011 een wettelijke verplichting om overeenkomsten tussen bedrijven en stakeholders…
Europees Parlement stemt vóór de concept Verordening IVD
Op 22 oktober heeft het voltallig Europees Parlement gestemd over de voorstellen voor de nieuwe IVD Verordening.…
Standpunt Diagned over in house testing
Het Ministerie van VWS heeft Diagned gevraagd om hun standpunt over in house testing. De werkgroep Regelgeving…
GMH partijen bezoek bij de minister
Op 16 oktober was Mirjam de Bruin aanwezig bij een overleg met de minister van VWS over de gedragscode…
VWS bijeenkomst over concept Verordening Medische hulpmiddelen en IVD
Op 10 oktober jl. was er op initiatief van VWS een bijeenkomst voor de medische hulpmiddelen- en IVD-branche…
Presentaties ALV 27 september 2013 beschikbaar
Op de laatste ledenvergadering van 27 september jl. waren er twee gastsprekers: Chiel Bos en Leo Kliphuis…