Nieuwsarchief

Marc Thelen nieuwe directeur van SKML
Diagned ontving de officiële aankondiging van de benoeming van Marc Thelen als directeur van de SKML.
Minister beantwoordt kamervragen over dure soa-testen
De financiering van de eerstelijnsdiagnostiek gaat op de schop. Minister Schippers van Volksgezondheid…
Chemotherapie op maat is effectiever
In de vorige E-zine berichtten wij al over de oratie van Ron Matthijsen. Zijn oratie ter gelegenheid…
Nog lang niet alle artsen bieden Mammaprint optie bij borstkanker aan
Alle borstkankerpatiënten zouden een genetische tumortest aangeboden moeten krijgen, maar veel artsen…
Stemming in Europees Parlement over concept Verordening IVD
Op 25 september is het voorstel voor de IVD-verordening behandeld in het ENVI van het Europees Parlement.…
Boodschap Diagned voor Tweede Kamer: geef ruimte aan diagnostiek
In het licht van de komende behandeling van de begroting van VWS heeft Diagned de leden van de vaste…
Werkprogramma Gezondheidsraad : onderwerpen m.b.t. diagnostiek
De Gezondheidsraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die met de gezondheidszorg…
Prinsjesdag 2013 - Analyse begroting VWS 2014
De derde dinsdag van september ligt net achter ons. De begroting van VWS voor 2014 is bekend. Dit omvangrijke…