Nieuwsarchief

Nederlanders gaan vaker naar de huisarts
Nederlanders gaan iets vaker naar de huisarts. Het gemiddeld aantal bezoeken is de afgelopen jaren licht…
Feiten en cijfers van de NZa over de basiszorgverzekering
De NZa heeft de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 gepubliceerd. De marktscan bevat veel feiten en…
Portefeuilleverdeling binnen VWS
Het is inmiddels bekend dat VWS drie bewindspersonen krijgt: twee Ministers: Hugo de Jonge en Bruno…
Regeerakkoord Rutte III
Op 10 oktober 2017 is het Regeerakkoord 2017 – 2021 (“Vertrouwen in de toekomst”) van VVD, CDA, D66…
Ecorys brengt waarde medische technologie in beeld
In opdracht van FME heeft Ecorys de waarde van zorgtechnologie in Nederland in kaart gebracht en aanbevelingen…
Zorginkoop verdringt wensen van patiënten
Het huidige model van zorginkoop laat onvoldoende ruimte voor kwaliteit en leidt tot hoge administratieve…
Steeds meer informatie via patiëntportalen beschikbaar
60% van de ziekenhuizen heeft inmiddels een digitaal patiëntportaal. Patiëntportalen bieden zorggebruikers…
NZa Marktscan Acute Zorg
Geïnteresseerd in een analyse van en data over de capaciteit van en de vraag naar acute zorg? Klik hieronder…