Nieuwsarchief

Binnen twee weken diagnose prostaatkanker
Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft het diagnosetraject voor prostaatkanker grondig vernieuwd.…
Resultaten onderzoek IGZ naar post market surveillance
De IGZ heeft in 2016-2017 inspectiebezoeken uitgevoerd gericht op PMS waarvan de resultaten te vinden…
Beleid VWS over integrale diagnostiek krijgt vorm
Al enige jaren is er discussie die binnen het ministerie van VWS over de (tarieven, bekostiging, vergoeding…
Zorginstituut: NIPT test niet in basispakket
De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet als eerste test binnen de prenatale screening uit de…
Diagned agenda september
Op 4 september vergadert het bestuur van Diagned in Den Haag. De werkgroep Therapie op Maat (TOM) op…
Save the date: Ledenbijeenkomst 22 september 2017 – wederom een blik in de toekomst
Diagned nodigt u van harte uit voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 22 september a.s. Net zoals…
Weer aan de slag
We zijn gestart aan de tweede helft van 2017. Hoewel er enige zomerstilte merkbaar was, ging het leven…
Diagned zomersluiting
De vakantieperiode breekt aan. Diagned gaat ook over op het zomerritme en sluit het eerste half jaar…