Nieuwsarchief

Zorginstituut stelt module hulpmiddelenzorg diabetes vast
Bovengenoemd uitgangspunt over hulpmiddelenzorg is ook terug te vinden in de module diabetes hulpmiddelen…
Minister VWS: maatwerk nodig in hulpmiddelenzorg
Elke patiënt moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Dus…
Terugblik ALV
Op 16 juni vond de laatste ledenbijeenkomst voor de zomer plaats. Voor leden zijn de presentatie te vinden…
Value based healthcare prijs gaat naar Diabeter
De Value Based Healthcare Prize 2017 is gewonnen door Diabeter. Het nationaal centrum voor de aanpak…
CBS: Regionale verschillen in gezondheid
Een derde van de Nederlanders van 19 jaar of ouder geeft aan door gezondheidsproblemen beperkt te zijn…
CBS: Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 %
In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 %) meer dan in 2015.…
Centraal Plan Bureau: test nieuwe, dure zorgtechnieken
De overheid moet de effectiviteit van nieuwe, dure zorgtechnologieën testen voordat deze worden toegevoegd…
Topambtenaar VWS: helft behandelaanbod in vijf jaar transparant
Over vijf jaar moet 50 % van het behandelaanbod in de curatieve zorg transparant zijn. Dat bepleit Bas…