Nieuwsarchief

NZa Marktscan Acute Zorg
Geïnteresseerd in een analyse van en data over de capaciteit van en de vraag naar acute zorg? Klik hieronder…
NZa publiceert Besluitvormingsdocument Hoofdlijnen dbc-release 2018
De NZa heeft het document ‘Hoofdlijnen dbc-release RZ18b’ gepubliceerd. Daarin zijn op hoofdlijnen de…
Maar wel signaal aan (nieuw) kabinet: zorgkosten gaan andere uitgaven verdringen
Uit de Miljoenennota blijkt dat de collectieve zorguitgaven andere overheidsuitgaven heeft verdrongen.…
Prinsjesdag: nieuwe hoedjes, geen nieuw beleid
Prinsjesdag leverde wellicht mooie plaatjes op, maar weinig nieuws dat relevant is voor onze branche.…
Hiv-diagnose vaker en later gesteld bij Europese 50-plussers
De incidentie van hiv bij 50-plussers neemt in Europa gemiddeld toe. Bij deze groep wordt de diagnose…
Nieuwe oorzaak van ontwikkelingsstoornis gevonden
Bij drie kinderen met een aangeboren ontwikkelingsstoornis is een mutatie in een zeer interessant gen…
Terugdringen antibioticagebruik onder pasgeborenen mogelijk door nieuwe test
Onderzoekers hebben een manier gevonden om antibioticagebruik op een veilige manier terug te dringen…
Glucose zwangere diabetespatiënten continu bewaken
24/7 glucosebewaking van zwangere vrouwen met diabetes mellitus type 1 (DMt1) verbetert neonatale én…