Nieuwsarchief

Nederland en Vlaanderen versterken samenwerking in personalised medicine
Nederland en Vlaanderen willen hun samenwerking op het gebied van personalised medicine verbreden. Daartoe…
Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders…
Kennisvraag Hulpmiddelenzorg
Nivel heeft de Kennisvraag Hulpmiddelenzorg uitgebracht. Dit is een onderzoek naar informatie, knelpunten,…
BSI nieuwe notified body voor Nederland
Door de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en IVD moeten notified…
Ongevraagde testresultaten delen of niet?
Klinische laboratoria voeren uit efficiencyoverwegingen vaak meerdere testen tegelijk uit. Maar wat te…
NIPT-test spot bloedkankers voor symptomen optreden
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT), ontwikkeld om bij het ongeboren kind chromosoomafwijkingen…
Promotie: Therapie op maat door laboratoriumdiagnostiek bij patiënten met tuberculose en HIV-infectie.
Tubercolose (TB) is de dodelijkste infectieuze ziekte wereldwijd. De belangrijkste risicofactor voor…
Diabetesvereniging: bloedglucosemeters slechts sporadisch gewisseld
Verzoeken van leveranciers of apothekers aan gebruikers van bloedglucosemeters om te wisselen van meter…