Nieuwsarchief

Minister geeft beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening
In een brief aan de Tweede Kamer geven de bewindslieden van VWS (eindelijk) een reactie op het rapport…
GMH Trainingen in 2019 Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2019 vinden er…
Terugblik ledenbijeenkomst
Op 23 november 2018 vond in Houten een zeer drukbezochte Diagned ledenbijeenkomst plaats. We mochten…
NZa Monitor Zorgverzekeringen verschenen
De NZa brengt jaarlijks een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en…
Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg verdient meer prioriteit
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt met een factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’…
In Nederland jaarlijks 200 doden en 5000 infecties door superbacterie
Ieder jaar sterven in Nederland naar schatting tweehonderd mensen door zogeheten superbacteriën die resistent…
Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging
Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's…
Value based healthcare nog in kinderschoenen in Nederlandse ziekenhuizen
Het concept van value based healthcare is nog niet echt doorgedringen in de Nederlandse ziekenhuissector.…