Nieuwsarchief

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk
De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over…
GMH advies over dienstverlening: uurtarief multidisciplinair team
De GMH heeft in een recent advies 20.03 verduidelijkt op welke wijze de vergoedingen voor dienstverlening…
GMH trainingen 2021
De laatste training van de GMH over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen vindt plaats…
AO beleid geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen
Op 15 oktober 2020 was er een algemeen overleg (AO) in de Tweede Kamer over geneesmiddelen- en medisch…
Save the date: digitale ledenbijeenkomst 27 november 2020
Op 27 september a.s. van 10.00 tot 11.30 zal de eerstvolgende ledenbijeenkomst plaatsvinden, ook ditmaal…
Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend
Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport…
Zorginstituut gaat kritischer kijken naar basispakket
Het Zorginstituut Nederland gaat in de toekomst kritischer kijken of de zorg die in het basispakket zit…
Voortgang van het beleid op het gebied van medische hulpmiddelen
Minister voor Medische Zorg van Ark heeft op 9 oktober jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over…