Nieuwsarchief

Rapport: Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Het Ministerie van financiën heeft als onderdeel van een brede maatschappelijke heroriëntatie een onderzoek…
Publicatie EunetThA publiceert COVD-19 gerelateerde documenten
Begin juli heeft EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment - haar COVID-19-gerelateerde…
Duitsland voorzitter van de EU
Per 1 juli heeft Duitsland het voorzitterschap van de Raad van de EU voor de komende zes maanden overgenomen.…
Nieuwe Minister voor Medische Zorg: Tamara Van Ark
Op 9 juli is drs. Tamara van Ark benoemd tot minister voor Medische Zorg.
Gezondheidsraad: Nevenbevindingen NIPT alleen rapporteren onder voorwaarden
Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen naast de syndromen van Down, Edwards en Patau ook…
Onderzoek: Continue glucosemonitoring zinvol bij ouderen en adolescenten
Zowel ouderen als adolescenten en jongvolwassenen lijken baat te hebben bij continue glucosemonitoring…
Witboek over de beoordeling van begeleidende diagnostiek in het kader van de IVDR
In het kader van de IVDR worden companion diagnostics geclassificeerd als klasse C (het op één na hoogste…
Position papers over toegang vertegenwoordigers medtech bedrijven post corona
MedTech Europe en de Global Medical Technology Industry Alliance hebben documenten uitgebracht waarin…