Nieuwsarchief

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021
Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd…
Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen
NEN richt een expertgroep op dat gericht zal zijn op het onderwerp artificial intelligence (AI) en medische…
Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte
Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van…
Risico op borstkanker na genetische test nauwkeuriger in beeld
Internationaal onderzoek laat zien dat borstkankerrisico’s nauwkeuriger kunnen worden bepaald net generische…
Corona blaastest met E-Nose ingezet – met hick ups
Op de corona testlocaties van de GGD in Amsterdam is enige tijd geleden, als eerste in Nederland, een…
Landelijke kwaliteitscontrole SARS-CoV-2 laboratoria: niveau zeer hoog
Het allergrootste deel van de laboratoria die coronatesten analyseert, functioneert op het hoogste kwaliteitsniveau.…
Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie
ZonMW organiseert op 15 en 16 april het Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 ('Spiegelen, sparren…
Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen
Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet…