Nieuwsarchief

Persoonlijke dosering antidepressiva dankzij farmacogenetica
Hoe snel patiënten antidepressiva afbreken, hangt sterk af van de genetische code van de CYP450-enzymen.…
Gepersonaliseerde kankerbehandeling
Europese subsidie voor onderzoek naar brede inzet moleculaire diagnostiek voor kankerbehandeling-op-maat.
Snellere diagnose hartinfarct door extra bloedbepaling
Vergelijking van een bloedtest direct na opname met een nieuwe bloedtest na een uur biedt snel zekerheid…
DNA-test voorspelt effect chemotherapie bij uitgezaaide darmkanker
Met een eenvoudige DNA-test om een specifieke mutatie te detecteren, kan worden voorspeld welke patiënten…
POC-troponinetest voorkomt onnodige ziekenhuisopname
Op basis van een troponinemeting gecombineerd met een risicoscore kunnen ambulancemedewerkers besluiten…
Doorbraak farmacogenetica diagnostiek
Afstemming van medicatie op iemands individueel DNA-profiel, ofwel medicatie-op-maat, leidt tot 30 procent…
Vroege opsporing meerdere soorten kanker tegelijk
Zweedse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om in één test meerdere soorten kanker op te sporen.…