Nieuwsarchief

Langere overleving door HCC-screening bij cirrose
Screening op hepatocellulair carcinoom (HCC) bij mensen met cirrose vergroot de overlevingskansen. In…
Nieuw sepsisprotocol redt honderden levens
Toepassing van een speciale geprotocolleerde behandeling doet de sterfte door bloedvergiftiging op de…
Zorg volgens Nictiz niet klaar voor zelfmeetapparatuur
Reguliere zorgaanbieders zijn nog lang niet klaar voor het groeiende aantal zelfmetingen dat patiënten…
Promotieonderzoek: Mammaprint kan nauwkeurig vaststellen of chemokuur nodig is
De mammaprint kan zeer nauwkeurig vaststellen welke vrouwen na de operatie een chemokuur nodig hebben.…
Combinatietest uit pakket, NIPT erin
De vergoeding van de combinatietest wordt afgeschaft; 36+-zwangeren moeten deze zelf gaan betalen. Wel…
WIP gaat zichzelf mogelijk opheffen
Het voortbestaan van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) staat op het spel. Omdat het ministerie van…
Medisch specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik apparatuur
Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is cruciaal voor de kwaliteit…
Nieuwe technologie krijgt vaak schuld van stijgende zorgkosten, maar kan juist leiden tot kostenbeperking
Nieuwe hoogtechnologische medische behandelingen hebben de neiging duurder te zijn dan bestaande ingrepen.…