Nieuwsarchief

Schippers schuift met geld van tweede naar eerste lijn
In 2016 is er 24,9 miljoen euro minder beschikbaar voor medisch-specialistische zorg. Het bedrag dat…
NEVI Zorgcongres 2016: leden van Diagned zijn uitgenodigd
De leden van Diagned zijn van harte welkom op het jaarcongres van NEVI Zorg (inkopers van ziekenhuizen…
GMH voorlichtingsbijeenkomst Transparantieregister Zorg
Op 11 november a.s. organiseert de stichting GMH in samenwerking met de stichting Transparantieregister…
Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het…
Half miljard euro voor innovaties in de zorg
Medisch-technologische vernieuwingen moeten de zorg beter maken en betaalbaar houden en patiënten moeten…
Zilveren Kruis wil selectieve zorginkoop beperken
Selectieve zorginkoop levert vanuit het oogpunt van kwaliteit vaak onvoldoende op. Dat is één van de…
Congres over de toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma
De Sectie Vaccinologie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) organiseert…
Werkagenda Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (voorheen de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad…