Nieuwsarchief

Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren vanuit het…
Half miljard euro voor innovaties in de zorg
Medisch-technologische vernieuwingen moeten de zorg beter maken en betaalbaar houden en patiënten moeten…
Zilveren Kruis wil selectieve zorginkoop beperken
Selectieve zorginkoop levert vanuit het oogpunt van kwaliteit vaak onvoldoende op. Dat is één van de…
Soa-poli Amsterdam weigert 2600 mensen
Door de bezuinigingen op soa-poliklinieken moet de GGD Amsterdam vanaf donderdag duizenden mensen weigeren…
Troponine bepaalt ‘echtheid’ coronair syndroom
Een lage concentratie van troponine in het plasma kan twee derde van de patiënten die zich melden met…
Cardiale biomarkers prognostisch bij kanker
Cardiovasculaire biomarkers zijn geassocieerd met een grotere kans op voortijdig overlijden van patiënten…
Schippers wil ronde tafel over health checks
Minister Schippers organiseert begin 2016 een ronde tafel over health checks. Ze wil met alle betrokken…
Kleurcodering bloedbuizen weer op de kaart
Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal…