Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Resultaten meten nierfunctie in apotheek zeer positief

Service Apotheek heeft in 2015 in ongeveer 80% van haar apotheken point of care tests geplaatst om de nierfunctiewaarden van patiënten te kunnen meten. De resultaten van deze metingen zijn zeer positief. Patiënten, behandelaren, apothekers én zorgverzekeraars zijn positief.

27 oktober 2016589 x bekeken

NIPT beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen

Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2. De minister heeft daartoe medio oktober besloten.

27 oktober 2016563 x bekeken

RIVM presenteert rapport over bloedglucosemeters

Op 12 oktober is het rapport dat het RIVM in opdracht van IGZ heeft opgesteld over bloedglucosemeters toegestuurd aan de Tweede Kamer. Het rapport raakt een groot aantal onderwerpen, dat ook wordt besproken in het kader van het consensusdocument over zelfcontrole en de richtlijnen, die onder auspiciën van VWS worden opgesteld. Diagned participeert in beide trajecten en heeft ook gereageerd op het RIVM rapport.

27 oktober 2016541 x bekeken

Diagned ledenbijeenkomst op 25 november a.s.

De laatste ledenbijeenkomst van 2016 zal plaatsvinden op 25 november 2016. Zoals gebruikelijk in Houten, op vrijdagochtend, van 10.00 tot 12.30 uur met aansluitend een lunch. U ontvangt binnenkort een uitnodiging.

27 oktober 2016541 x bekeken

IVD Verordening – vertraging en workshop

In de vorige E-zine hebben wij u al gewezen op de Nederlandse vertaling van de IVD-Verordening. Er wordt nog gewerkt aan enige tekstuele aanpassingen in de oorspronkelijke Engelse tekst, die vervolgens weer moeten worden vertaald. Het proces in Brussel loopt vertraging op. De definitieve tekst wordt nu waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd en treedt dan pas in werking.

27 oktober 20161031 x bekeken

Materiële controle door zorgverzekeraars: feiten op een rij

Een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel breidt de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om declaraties beter te controleren maar leidt tot veel commotie: hoe ver mogen zorgverzekeraars gaan?

7 oktober 20161106 x bekeken

Umc’s kartrekker in innovatie o.a. preventie en personalised medicine

De umc’s verenigd in de NFU hebben met collega-kennisinstellingen en het bedrijfsleven, verenigd in de Kenniscoalitie, een plan gelanceerd om een flinke impuls te geven aan de wetenschap en innovatie in Nederland. Met een jaarlijkse investering van 1 miljard euro wordt met dit plan het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – verzilverd om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Pesonalised medicine is een van de thema’s.

7 oktober 20161219 x bekeken

Akkoord bereikt over kwaliteitsgegevens ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft dinsdag met Zorginstituut Nederland en andere brancheorganisaties een akkoord bereikt over de aanlevering van kwaliteitsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsinformatie voor zorgconsumenten, de zorginkoop door zorgverzekeraars en ook de kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf.

7 oktober 2016635 x bekeken

Topman Maartenskliniek: laat patiënt meebeslissen over innovatie

Er is te weinig geld om alle innovaties op het gebied van technologie en medicijnen bij te benen. Patiënten zouden daarom moeten meebeslissen over de investeringsagenda, zodat innovaties die hen echt helpen meer kans krijgen. Dat betoogt Mark van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Sint Maartenkliniek.

7 oktober 20161149 x bekeken