Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Veel zorginstellingen in het rood

1 op de 5 zorginstellingen schrijft over 2015 rode cijfers. Dit aantal zal naar verwachting toenemen als alle geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen hebben gedeponeerd. Dit blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016 en de bijbehorende financiële stresstest van EY. Dit jaarlijkse benchmarkonderzoek omvat de 1.050 jaarrekeningen van zorginstellingen die voor 1 juni zijn gedeponeerd.

22 september 2016886 x bekeken

Prinsjesdag

Op 20 september was het weer zover: Prinsjesdag. Naast de hoedjes was er natuurlijk veel meer interessants: wat zijn de plannen van VWS voor 2017? Diagned is bezig met een analyse van de consequenties voor de leden. Meer informatie volgt. Tijdens de ledenbijeenkomst volgende week hoort u meer.

22 september 2016594 x bekeken

26 miljoen voor NIPT als eerste test

Het ministerie van VWS trekt 26 miljoen euro uit voor een subsidieregeling voor de gedeeltelijke vergoeding van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in een onderzoekssetting.

22 september 2016628 x bekeken

Diabetici beter af met nieuw meetsysteem

Een nieuwe techniek om bloedglucose te meten vermindert het aantal hypo’s drastisch vergeleken met traditioneel vingerprikken, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in The Lancet. Bij het zogeheten flashglucose monitoring systeem draagt de patiënt een wegwerpsensor (die na 14 dagen wordt vervangen door een nieuwe) ter grootte van een twee-euromunt op de achterzijde van zijn bovenarm. Deze sensor bevat een draadje van 5 mm x 0,4 mm, dat de glucosewaarde meet in het vocht net onder de huid. De patiënt scant de sensor met een reader om zijn glucosewaarden in kaart brengen. De reader slaat de gegevens vervolgens op en maakt er automatisch een grafiek van zodat zichtbaar wordt of bloedsuikerwaarden de afgelopen 8 uur gedaald of gestegen zijn.

22 september 2016611 x bekeken

Glucosemonitoring zonder vingerprik verlaagt hypoglykemieduur in type 1 diabetes-patiënten

Het zonder prikken controleren van de bloedglucosewaarden verlaagt de hypoglykemieduur met 38%. Dat blijkt uit de IMPACT-studie naar de vergelijking van routinematig vingerprikken en het gebruik van het flashglucose monitoring systeem. Aan de vooravond van het 52e congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in München verschijnt er een artikel over de studie bij The Lancet Online.

22 september 20161219 x bekeken

Mebeverine en een vals positieve XTC urine sneltest

Het Lareb heeft eind augustus gemeld dat het geneesmiddel Mebeverine (Duspatal®) een vals positieve uitslag van een amfetamine of ecstasy (XTC) urine sneltest kan geven. Het geneesmiddel wordt gebruikt om de klachten van het prikkelbare darm syndroom te verlichten.

22 september 2016912 x bekeken

Personalised medicine: Kanker op de korrel met slimme vaccins

Onderzoekers werken al meer dan 20 jaar aan een vaccin dat de kankergroei stopt. Recentelijk zijn daarbij successen behaald, door genetische manipulatie van het afweersysteem. Weer een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van personalised medicine. Hierover werd uitgebreid bericht gedaan in het NRC Handelsblad van 8 september jl.

22 september 2016658 x bekeken

RIVM: Online chlamydia thuistesten minder goed dan labtesten

Thuistesten die via internet worden aangeboden om zélf te testen of je een soa hebt, zijn vaak onvoldoende betrouwbaar. Online testen waarbij je een monster moet opsturen naar een laboratorium, scoren beter. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM van online chlamydiatesten.

22 september 2016774 x bekeken

Uitnodiging 2016 European MedTech Forum

Van 30 november tot 2 december vindt het European MedTech Forum plaats in Brussel. Het centrale thema is: “The 4th industrial revolution: the MedTech era?” Er is specifiek aandacht voor drie specifieke onderwerpen die in parallelle sessies aan bod zullen komen: Innovation & New Business Model, Market Access & Regulatory, en Digital Health. Leden worden van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

22 september 2016622 x bekeken