Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Minister: voorbereiding Brexit bij medisch hulpmiddelen vergt tandje bij

De Minister van Medische Zaken Bruins heeft eind oktober de kamer geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de Brexit. Er is onrust over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waaronder IVD’s, na een harde Brexit op 31 oktober. Dit speelt vooral voor medisch hulpmiddelen die nog een door een Britse Notified Body afgegeven certificaat hebben dat nog niet is omgezet naar een EU notified body. De druk is nu echter, met het uitstel van de Brexit, wat van de ketel.

5 december 2019169 x bekeken

Personalised Medicine: interviews met onderzoekers en stakeholders

Personalised Medicine betreft een medisch model waarbij gebruikgemaakt wordt van individuele fenotypische en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen en/of risico op ziekte vast te stellen. Bij de juiste therapie op maat hebben patiënten een grotere kans op verbetering of herstel met minder bijwerkingen. Patiënten ondergaan dan ook minder ‘zinloze’ behandelingen en ervaren (mede daardoor) veel minder vaak bijwerkingen. Op macroniveau kan Personalised Medicine leiden tot een betere kostenefficiëntie in de zorg.

4 december 2019259 x bekeken

Vanaf 2020: nieuwe versie Manufacturer Incident Report (MIR)

Onlangs is de nieuwe “MIR 2020 template” gepubliceerd. Dit nieuwe format moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2020 voor alle uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen leveranciers, toezichthouders en notified bodies in de EU. In het nieuwe document zullen meer details moeten worden gemeld, zoals over de aantallen producten, de aard van de gebeurtenis en de aard van de schade.

4 december 2019188 x bekeken

Begrijpelijke uitleg voor patiënt en arts over DNA-sequencing

De nieuwe generatie DNA-onderzoek brengt erfelijke aandoeningen nog verfijnder en sneller in kaart. Wat kan er allemaal met deze ‘next generation sequencing’ en wat niet? Voorlichtingsmateriaal voor artsen en patiënten maakt dat inzichtelijk.

4 december 2019333 x bekeken

Eudamed vertraagd

De Europese Commissie heeft laten weten dat de nieuwe versie van Eudamed niet gereed is voor de invoering van de MDR maar pas in mei 2022. Er zijn zorgen over de gevolgen daarvan, zeker nu de MDR in mei 2020 in werking treedt. Maar ook voor IVD-bedrijven is het geen goed nieuws.

4 december 2019291 x bekeken

Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.

4 december 2019261 x bekeken

Medicatie afstemmen op iemands moleculair tumorprofiel blijkt zinvol

Ongeveer één op de drie uitbehandelde patiënten met kanker heeft baat bij een offlabel-medicijn dat is afgestemd op hun moleculaire tumorprofiel. Dit blijkt uit de resultaten van twee jaar precisiegeneeskunde in het Nederlandse Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT).

29 november 2019452 x bekeken

1st European Value-Based Procurement Conference

In Brussel wordt op 12 december 2019 de eerste Value-Based Procurement Conference georganiseerd. Centraal thema is het bevorderen van duurzame en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat door middel van Value-Based Procurement.

6 november 2019932 x bekeken