Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Werkgroep diabetes maakt ronde langs zorgverzekeraars

Vooruitlopend op de zorginkooprondes voor het jaar 2017 treedt de werkgroep diabetes in overleg met zorgverzekeraars. Afspraken met CZ, Menzis en Multizorg zijn (bijna) rond. De Friesland en Zilveren Kruis volgen iets later dit jaar.

29 april 2016837 x bekeken

Werkgroep companion diagnostics / therapie op maat komt bij elkaar

Deze werkgroep gaat met nieuw elan aan de slag om de belangrijke rol en mogelijkheden van diagnostica bij de ontwikkelingen van therapie-op-maat en companion diagnostics verder in kaart te brengen en uit te dragen. De werkgroep komt bij elkaar op woensdag 11 mei (10.00 uur) in Dordrecht. Wilt u aan deze vergadering deel nemen en heeft u zich nog niet opgegeven? Meld u aan via info@diagned.nl.

29 april 2016550 x bekeken

Werkgroep POCT overlegt met NVKC en NHG over implantatie Richtlijn POCT

Op 17 mei a.s. heeft een delegatie van de werkgroep POCT overleg met een delegatie van de werkgroep POCT van de NVKC (Ron Kusters en Robbert Slingerland) en de NHG over de implementatie van de NHG/NVKC Richtlijn POCT en de rol van de industrie daarbij.

29 april 2016745 x bekeken

Werkgroep diabetes volop betrokken bij ontwikkeling richtlijnen VWS en NDF

De werkgroep diabetes heeft op dit moment haar handen vol aan de ontwikkeling van richtlijnen en een consensusdocument over zelfcontrole. Ook participeert Diagned in de werkgroep diabetes die VWS heeft ingesteld, en die aan het einde van dit jaar met een richtlijn moet komen voor hulpmiddelenzorg met betrekking tot diabetes.

29 april 2016615 x bekeken

Diagned maakt analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. We hebben ons gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.

29 april 2016950 x bekeken

Moeilijke patiënt? Vaker foute diagnose

Moeilijk gedrag van een patiënt leidt de dokter af en vergroot de kans op een verkeerde diagnose, vooral bij ingewikkelde aandoeningen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van het Erasmus MC, gepubliceerd in het medische vakblad BMJ Quality & Safety.

8 april 20161701 x bekeken

NZa publiceert rapport over algemene indicatoren

De NZa heeft het rapport (pdf) ‘Ontwikkeling algemene indicatoren. Transparantie kwaliteit van medisch specialistische zorg’ uitgebracht. De Zorgautoriteit wil met de publicatie algemene indicatoren onder de aandacht brengen. Veel indicatoren zeggen al iets over de kwaliteit van zorg bij specifieke aandoeningen, maar er zijn volgens de NZa nog weinig indicatoren die ‘bruikbaar zijn om een algemeen beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg bij een aanbieder’.

8 april 2016816 x bekeken

Ziekenhuizen onvoorbereid op de toekomst

Nederlandse zorginstellingen zijn nauwelijks in staat het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van een onderzoek naar de verandercapaciteit van Nederlandse zorginstellingen.

8 april 2016806 x bekeken