Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Voor producten is niet altijd duidelijk welk wettelijk kader geldt

Er blijkt een grote variatie aan producten te zijn, waarvan niet eenvoudig te bepalen is onder welke wetgeving zij vallen: de Warenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen of de Biocidenverordening. Daardoor is soms ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht en/of handhaving. Dit kan risico’s voor de consument met zich meebrengen. Het RIVM heeft geïnventariseerd om welke producten het gaat.

29 april 2016807 x bekeken

Zorgverzekeraars steken miljoenen in zelfmanagement

De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen en toepassen van zelfmanagement in de zorg. De financiële impuls moet er toe bijdragen dat mensen met een chronische aandoening met hulp van hun zorgverlener, hun omgeving en ICT zelf aan hun gezondheid te werken.

29 april 2016828 x bekeken

CBP verwacht forse stijging zorgkosten

Het CPB verwacht een forse stijging van de zorgkosten bij ongewijzigd beleid. Hierdoor heeft ook het volgende kabinet belang bij het afremmen van de groei.

29 april 20161659 x bekeken

Meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Het aantal mensen dat zich voor een soa laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3%. Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetroffen, neemt echter toe. Bij ruim 17% van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5%. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM.

29 april 2016868 x bekeken

Risico op fout-negatieve NIPT verder in kaart gebracht

Er is een klein risico dat een niet-invasieve prenatale test (NIPT) een fout-negatief resultaat geeft als gevolg van chromosomaal mozaïcisme. Bij zwangerschappen met een verhoogd risico op een kind met chromosoomafwijkingen levert hierdoor 1 op de 426 testen een fout-negatief resultaat op vonden Diane van Opstal (Erasmus MC) en collega’s.

29 april 20162087 x bekeken

Verbeteringen voor Lymepatiënt gezamenlijk aanpakken

Op 17 april heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten. Diagnostiek is daar onderdeel van.

29 april 20161742 x bekeken

Europese privacy-regels zijn nekslag voor biomedisch onderzoek

Academisch medische onderzoeksinstituten maken zich grote zorgen over nieuwe Europese regels rond privacy en digitale informatiedeling. De vrees bestaat dat deze regels de nekslag zullen zijn voor grootschalig biomedisch onderzoek. Voor de academische biomedische onderzoekscentra, die voor hun research in toenemende mate afhankelijk zijn van grote hoeveelheden patiënten-data, zijn deze ontwikkelingen dus slecht nieuws.

29 april 2016556 x bekeken

Informatie over genetisch verhoogde kans op ziekte helpt niet

Onlangs verscheen een update van een Cochrane-review waarin is nagegaan of het informeren over een verhoogd risico op ziekte blijkend uit DNA-onderzoek patiënten aanzet tot een gezondere leefstijl. Sommigen verwachten dat op de persoon toegesneden risicoschatting op basis van genetisch onderzoek kan aanzetten tot gedragsverandering . De onderzoekers vonden geen daadwerkelijke gedragsverandering.

29 april 2016778 x bekeken

70 procent wil hulp bij verlagen cholesterol

Nederlanders weten wel zo ongeveer wat hun risico op hart- en vaatziekten vergroot, maar 70 procent wil graag hulp bij het verlagen van hun cholesterolgehalte. Dat blijkt uit een enquête onder 5000 mensen. 70 procent heeft in 2015 zijn cholesterolwaarden laten bepalen, maar velen weten niet wat die waarden betekenen.

29 april 2016794 x bekeken