Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

70 procent wil hulp bij verlagen cholesterol

Nederlanders weten wel zo ongeveer wat hun risico op hart- en vaatziekten vergroot, maar 70 procent wil graag hulp bij het verlagen van hun cholesterolgehalte. Dat blijkt uit een enquête onder 5000 mensen. 70 procent heeft in 2015 zijn cholesterolwaarden laten bepalen, maar velen weten niet wat die waarden betekenen.

29 april 2016796 x bekeken

Nog meer over Parkinson: bloedtest ontwikkeld

Onderzoekers uit Australië hebben een bloedtest ontwikkeld waarmee zij de ziekte van Parkinson kunnen diagnosticeren met redelijk grote zekerheid. De essentie van de test is dat deze een abnormale metabolisme van bloedcellen kan detecteren die uitsluitend voorkomt bij mensen met deze ziekte.

29 april 2016809 x bekeken

Concentratie van eiwit heeft invloed op bewegingsstoornissen Parkinson

Er is een mogelijke oorzaak gevonden voor de verstoorde communicatie tussen hersencellen bij Parkinsonpatiënten. Onderzoeker Bettina Schwab van de Universiteit Twente ontdekte een verhoogde concentratie van een bepaald soort eiwit bij deze groep patiënten.

29 april 2016594 x bekeken

Zoeken naar Alzheimer in lichaamsvloeistoffen

Voor het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer kunnen biomarkers, gemeten in hersenvocht, een ondersteuning bieden. Mareike Müller zocht naar nieuwe biomarkers die een onderscheid kunnen maken tussen Alzheimer en andere vormen van dementie.

29 april 2016797 x bekeken

Bloedtest maakt eerdere diagnose pancreas kanker mogelijk

Pancreas kanker wordt vaak te laat ontdekt, met desastreuze gevolgen. Dit kan veranderen. Een Zweeds bedrijf heft een bloedtest ontwikkeld om pancreaskanker in een vroeg stadium te ontdekken zodat een snelle diagnose en behandeling mogelijk wordt.

29 april 2016827 x bekeken

MammaPrint bepalend voor wel of geen chemotherapie

Betrouwbaarheid en effectiviteit van de MammaPrint, die op basis van de activiteit van zeventig genen het persoonlijk risico voorspelt of een borsttumor zal uitzaaien, zijn aangetoond in een Europees onderzoek onder 6693 patiënten, waarvan ruim 2000 uit Nederland.

29 april 2016893 x bekeken

Werkgroep diabetes maakt ronde langs zorgverzekeraars

Vooruitlopend op de zorginkooprondes voor het jaar 2017 treedt de werkgroep diabetes in overleg met zorgverzekeraars. Afspraken met CZ, Menzis en Multizorg zijn (bijna) rond. De Friesland en Zilveren Kruis volgen iets later dit jaar.

29 april 2016871 x bekeken

Werkgroep companion diagnostics / therapie op maat komt bij elkaar

Deze werkgroep gaat met nieuw elan aan de slag om de belangrijke rol en mogelijkheden van diagnostica bij de ontwikkelingen van therapie-op-maat en companion diagnostics verder in kaart te brengen en uit te dragen. De werkgroep komt bij elkaar op woensdag 11 mei (10.00 uur) in Dordrecht. Wilt u aan deze vergadering deel nemen en heeft u zich nog niet opgegeven? Meld u aan via info@diagned.nl.

29 april 2016586 x bekeken