Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Cholesterolbepaling hoeft niet met lege maag

Het maakt niet zoveel uit voor de bepaling van het lipidenprofiel of een patiënt nuchter is of niet. Niet-nuchter prikken zou vanaf nu de standaard mogen zijn, zeggen experts in European Heart Journal.

26 mei 2016603 x bekeken

Hoogleraren: Iedere Nederlander moet een medisch dna-paspoort krijgen

Als elke Nederlander een medisch dna-paspoort krijgt kan dat veel ernstige bijwerkingen tijdens behandelingen en zelfs sterfgevallen voorkomen. Dat zeggen hoogleraren farmacogenetica Van Schaik, in het Erasmus MC in Rotterdam en Guchelaar in het Leidse LUMC.

26 mei 2016925 x bekeken

GMH training 1 juni 2016

Op 1 juni a.s. wordt wederom een interactieve training over de GMH verzorgd. Deze is vooral gericht op de uitleg van de regels uit de code en de consequenties daarvan in de praktijk aan de hand van veel voorbeelden. De training duurt van 9.30 – 12.30 uur in Hotel Houten te Houten. U kunt zich nog aanmelden via het secretariaat van Diagned of via info@gmh.nu. In het najaar worden weer twee nieuwe trainingen gepland; 21 september en 7 december 2016.

26 mei 2016718 x bekeken

Analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse gemaakt van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. Daarbij is gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.

26 mei 2016716 x bekeken

Herhaald verzoek medewerking: HTA - ervaringen in Nederland

Diagned vraagt nogmaals uw aandacht en medewerking voor het in kaart brengen van ervaringen met Health Technology Assessment (HTA). Zie ook de ledenmails op 28 april en 20 mei jl. met een korte enquête. Wij verzoeken iedereen om deze in te vullen óf aan te geven dat het onderwerp niet relevant voor uw bedrijf is. De tekst van de enquête kunt u hier vinden; u kunt dit word-document invullen en retourneren aan het secretariaat. 

26 mei 2016683 x bekeken

Reactie Diagned op berichten DVN

Diagned heeft als reactie op de commotie (zie bericht 'DVN zaait twijfel over kwaliteit glucoseteststrips, Diagned reageert.') contact gehad met alle betrokken partijen, en ook een schriftelijk statement opgesteld en verspreid, dat ook op de website is geplaatst. U vindt de tekst hier.

26 mei 2016689 x bekeken

DVN zaait twijfel over kwaliteit glucoseteststrips, Diagned reageert

Het zal u niet zijn ontgaan: er is rond 16 mei jl. onrust ontstaan over vermeende problemen met de kwaliteit van glucosetestrips met opslag en distributie. De DVN kwam daarmee naar buiten, en de pers en politiek doken daar vol op. Diagned en de NDF hebben op deze berichtgeving gereageerd.

26 mei 2016677 x bekeken

Reactie Diagned op berichten DVN over zorgen kwaliteit glucosestrips

Diagned heeft kennis genomen van de berichten in de media naar aanleiding van de door de DVN geuite zorgen over de kwaliteit van glucosestrips. De Wet op de Medische Hulpmiddelen stelt strenge eisen aan bloedglucosemeters en teststrips. Fabrikanten van deze producten - verenigd in Diagned - staan er voor in dat de meters en strips die zij op de markt brengen aan al deze wettelijke eisen voldoen.

18 mei 20161309 x bekeken