Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Zoeken naar Alzheimer in lichaamsvloeistoffen

Voor het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer kunnen biomarkers, gemeten in hersenvocht, een ondersteuning bieden. Mareike Müller zocht naar nieuwe biomarkers die een onderscheid kunnen maken tussen Alzheimer en andere vormen van dementie.

29 april 2016822 x bekeken

Bloedtest maakt eerdere diagnose pancreas kanker mogelijk

Pancreas kanker wordt vaak te laat ontdekt, met desastreuze gevolgen. Dit kan veranderen. Een Zweeds bedrijf heft een bloedtest ontwikkeld om pancreaskanker in een vroeg stadium te ontdekken zodat een snelle diagnose en behandeling mogelijk wordt.

29 april 2016861 x bekeken

MammaPrint bepalend voor wel of geen chemotherapie

Betrouwbaarheid en effectiviteit van de MammaPrint, die op basis van de activiteit van zeventig genen het persoonlijk risico voorspelt of een borsttumor zal uitzaaien, zijn aangetoond in een Europees onderzoek onder 6693 patiënten, waarvan ruim 2000 uit Nederland.

29 april 2016934 x bekeken

Werkgroep diabetes maakt ronde langs zorgverzekeraars

Vooruitlopend op de zorginkooprondes voor het jaar 2017 treedt de werkgroep diabetes in overleg met zorgverzekeraars. Afspraken met CZ, Menzis en Multizorg zijn (bijna) rond. De Friesland en Zilveren Kruis volgen iets later dit jaar.

29 april 2016894 x bekeken

Werkgroep companion diagnostics / therapie op maat komt bij elkaar

Deze werkgroep gaat met nieuw elan aan de slag om de belangrijke rol en mogelijkheden van diagnostica bij de ontwikkelingen van therapie-op-maat en companion diagnostics verder in kaart te brengen en uit te dragen. De werkgroep komt bij elkaar op woensdag 11 mei (10.00 uur) in Dordrecht. Wilt u aan deze vergadering deel nemen en heeft u zich nog niet opgegeven? Meld u aan via info@diagned.nl.

29 april 2016608 x bekeken

Werkgroep POCT overlegt met NVKC en NHG over implantatie Richtlijn POCT

Op 17 mei a.s. heeft een delegatie van de werkgroep POCT overleg met een delegatie van de werkgroep POCT van de NVKC (Ron Kusters en Robbert Slingerland) en de NHG over de implementatie van de NHG/NVKC Richtlijn POCT en de rol van de industrie daarbij.

29 april 2016810 x bekeken

Werkgroep diabetes volop betrokken bij ontwikkeling richtlijnen VWS en NDF

De werkgroep diabetes heeft op dit moment haar handen vol aan de ontwikkeling van richtlijnen en een consensusdocument over zelfcontrole. Ook participeert Diagned in de werkgroep diabetes die VWS heeft ingesteld, en die aan het einde van dit jaar met een richtlijn moet komen voor hulpmiddelenzorg met betrekking tot diabetes.

29 april 2016684 x bekeken

Diagned maakt analyse Zorginkoop Zorgverzekeraars

Het zorginkooptraject voor 2017 is alweer in gang gezet. Diagned heeft een overzicht en analyse van het recent door grote zorgverzekeraars gepubliceerde inkoopbeleid in 2017. We hebben ons gefocust op de voor de IVD branche belangrijkste onderwerpen: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, eerstelijnsdiagnostiek en hulpmiddelenzorg.

29 april 20161013 x bekeken