Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Het roer moet om’ succesvol: minder bureaucratie

Het huisartseninitiatief “Het roer moet om” heeft het afgelopen half jaar inderdaad tot veranderingen geleid. Sinds oktober zijn er een flink aantal onzinnige formulieren voor machtigingen in de prullenbak verdwenen. Dat meldden vier huisartsenorganisaties begin april op de LHV Huisartsbeurs 2016.

29 april 20161815 x bekeken

Schippers: techniek is sleutel tot duurzame zorg

Innovatieve technologie is de sleutel tot betere, betaalbaarder en duurzame zorg. Zorginstellingen zouden met het oog hierop een organisatie-breed systeem van verduurzaming moeten invoeren dat alle aspecten van de bedrijfsvoering verbindt, van energievoorziening en watergebruik tot de omgang met gevaarlijke stoffen en maaltijdvoorziening.

29 april 2016779 x bekeken

Voor producten is niet altijd duidelijk welk wettelijk kader geldt

Er blijkt een grote variatie aan producten te zijn, waarvan niet eenvoudig te bepalen is onder welke wetgeving zij vallen: de Warenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen of de Biocidenverordening. Daardoor is soms ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht en/of handhaving. Dit kan risico’s voor de consument met zich meebrengen. Het RIVM heeft geïnventariseerd om welke producten het gaat.

29 april 2016861 x bekeken

Zorgverzekeraars steken miljoenen in zelfmanagement

De gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen en toepassen van zelfmanagement in de zorg. De financiële impuls moet er toe bijdragen dat mensen met een chronische aandoening met hulp van hun zorgverlener, hun omgeving en ICT zelf aan hun gezondheid te werken.

29 april 2016884 x bekeken

CBP verwacht forse stijging zorgkosten

Het CPB verwacht een forse stijging van de zorgkosten bij ongewijzigd beleid. Hierdoor heeft ook het volgende kabinet belang bij het afremmen van de groei.

29 april 20161770 x bekeken

Meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Het aantal mensen dat zich voor een soa laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3%. Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetroffen, neemt echter toe. Bij ruim 17% van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5%. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM.

29 april 2016935 x bekeken

Risico op fout-negatieve NIPT verder in kaart gebracht

Er is een klein risico dat een niet-invasieve prenatale test (NIPT) een fout-negatief resultaat geeft als gevolg van chromosomaal mozaïcisme. Bij zwangerschappen met een verhoogd risico op een kind met chromosoomafwijkingen levert hierdoor 1 op de 426 testen een fout-negatief resultaat op vonden Diane van Opstal (Erasmus MC) en collega’s.

29 april 20162493 x bekeken

Verbeteringen voor Lymepatiënt gezamenlijk aanpakken

Op 17 april heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten. Diagnostiek is daar onderdeel van.

29 april 20161897 x bekeken