Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Europese privacy-regels zijn nekslag voor biomedisch onderzoek

Academisch medische onderzoeksinstituten maken zich grote zorgen over nieuwe Europese regels rond privacy en digitale informatiedeling. De vrees bestaat dat deze regels de nekslag zullen zijn voor grootschalig biomedisch onderzoek. Voor de academische biomedische onderzoekscentra, die voor hun research in toenemende mate afhankelijk zijn van grote hoeveelheden patiënten-data, zijn deze ontwikkelingen dus slecht nieuws.

29 april 2016600 x bekeken

Informatie over genetisch verhoogde kans op ziekte helpt niet

Onlangs verscheen een update van een Cochrane-review waarin is nagegaan of het informeren over een verhoogd risico op ziekte blijkend uit DNA-onderzoek patiënten aanzet tot een gezondere leefstijl. Sommigen verwachten dat op de persoon toegesneden risicoschatting op basis van genetisch onderzoek kan aanzetten tot gedragsverandering . De onderzoekers vonden geen daadwerkelijke gedragsverandering.

29 april 2016837 x bekeken

70 procent wil hulp bij verlagen cholesterol

Nederlanders weten wel zo ongeveer wat hun risico op hart- en vaatziekten vergroot, maar 70 procent wil graag hulp bij het verlagen van hun cholesterolgehalte. Dat blijkt uit een enquête onder 5000 mensen. 70 procent heeft in 2015 zijn cholesterolwaarden laten bepalen, maar velen weten niet wat die waarden betekenen.

29 april 2016841 x bekeken

Nog meer over Parkinson: bloedtest ontwikkeld

Onderzoekers uit Australië hebben een bloedtest ontwikkeld waarmee zij de ziekte van Parkinson kunnen diagnosticeren met redelijk grote zekerheid. De essentie van de test is dat deze een abnormale metabolisme van bloedcellen kan detecteren die uitsluitend voorkomt bij mensen met deze ziekte.

29 april 2016858 x bekeken

Concentratie van eiwit heeft invloed op bewegingsstoornissen Parkinson

Er is een mogelijke oorzaak gevonden voor de verstoorde communicatie tussen hersencellen bij Parkinsonpatiënten. Onderzoeker Bettina Schwab van de Universiteit Twente ontdekte een verhoogde concentratie van een bepaald soort eiwit bij deze groep patiënten.

29 april 2016650 x bekeken

Zoeken naar Alzheimer in lichaamsvloeistoffen

Voor het stellen van de diagnose ziekte van Alzheimer kunnen biomarkers, gemeten in hersenvocht, een ondersteuning bieden. Mareike Müller zocht naar nieuwe biomarkers die een onderscheid kunnen maken tussen Alzheimer en andere vormen van dementie.

29 april 2016851 x bekeken

Bloedtest maakt eerdere diagnose pancreas kanker mogelijk

Pancreas kanker wordt vaak te laat ontdekt, met desastreuze gevolgen. Dit kan veranderen. Een Zweeds bedrijf heft een bloedtest ontwikkeld om pancreaskanker in een vroeg stadium te ontdekken zodat een snelle diagnose en behandeling mogelijk wordt.

29 april 2016903 x bekeken

MammaPrint bepalend voor wel of geen chemotherapie

Betrouwbaarheid en effectiviteit van de MammaPrint, die op basis van de activiteit van zeventig genen het persoonlijk risico voorspelt of een borsttumor zal uitzaaien, zijn aangetoond in een Europees onderzoek onder 6693 patiënten, waarvan ruim 2000 uit Nederland.

29 april 2016965 x bekeken