Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Maart darmkankermaand: nieuwe behandelingen en diagnostiek

Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland; elk jaar komen er 15.000 patiënten bij. Dankzij het bevolkingsonderzoek worden vaker tumoren in nog relatief ongevaarlijke stadia ontdekt. Dat maakt nieuwe behandelingen en snelle diagnostiek urgenter dan ooit. Zoals een bloedtest om te bepalen wat voor type darmkanker je hebt. Of een nieuwe techniek om darmpoliepen (die misschien uit kunnen groeien tot tumoren) in één behandeling voorgoed weg te halen.

23 maart 2016765 x bekeken

MCA en Gemini lijven laboratorium in

Het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder mogen fuseren met diagnostisch centrum Starlet. Daarvoor hebben zij toestemming gekregen van de ACM.

23 maart 2016791 x bekeken

Zorg over invoering test op Down-syndroom

Tientallen bekende Nederlanders hebben medio maart een open brief in de Volkskrant hun zorg uitgesproken over de introductie van de NIPT-test in Nederland. Met deze test kunnen zwangere vrouwen nagaan of hun kind lijdt aan het syndroom van Down. Minister Schippers (VWS) en een meerderheid in de Tweede Kamer willen de test in Nederland toelaten voor alle zwangeren. Nu is die alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met down.

23 maart 2016904 x bekeken

KNMG: Waarborg goede informatie en keuzevrijheid bij NIPT-test

Er is veel te doen over de NIPT-test. Minister Schippers wil de niet-invasieve prenatale test beschikbaar stellen aan alle zwangere vrouwen. De Tweede Kamer moet daarover besluiten. De boodschap van de artsenorganisatie KNMG is genuanceerd: geef neutrale informatie over de test en bied ruimte en respect voor de keuze van de vrouw.

23 maart 2016950 x bekeken

Antwoorden op Kamervragen over medewerking huisartsen aan “dubieuze bloedtests”

De minister van VWS heeft in antwoorden op Kamervragen gezegd dat er geen bezwaar is als laboratoria op commerciële basis preventieve testen aanbieden en zorgprofessionals daaraan meewerken, mits de kwaliteit is geborgd en er ook een advies van een professional is over de uitslagen. Zij ziet geen reden voor aanscherping van regels, maar gaat wel met betrokken partijen nader in gesprek om nadere randvoorwaarden voor adequate diagnostiek op te stellen.

23 maart 20161812 x bekeken

GMH: nieuwe datum training woensdag 1 juni 2016

De GMH biedt interactieve trainingen aan voor leden van aangesloten organisaties/koepels. Deze zijn vooral gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. De eerstvolgende training vindt plaats op woensdag 1 juni 2016 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten.

23 maart 2016781 x bekeken

Algemene ledenvergadering 1 april 2016 in teken van de toekomst

De eerste ledenbijeenkomst van Diagned vindt plaats op 1 april a.s. De bijeenkomst krijgt dit keer een bijzonder tintje, onder meer omdat een aantal bestuursleden afscheid neemt. Tijdens het ‘huishoudelijk’ gedeelte zult u weer een overview krijgen van alle actualiteiten, en daarnaast zullen twee externe sprekers het verleden aan de toekomst koppelen in presentaties met als prikkelende titels: “To boldly go where no man has gone before” (Marc Elisen) en “Back to the future” (Bert Dikkeschei).

23 maart 2016883 x bekeken

Tilburg University en NZa starten bijzondere leerstoel

‘Tilburg University (TiU) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) starten een leerstoel “Organisatie en financiering van de zorgsector”. Het doel van deze leerstoel is om de theorie en de praktijk over dit onderwerp met elkaar te verbinden.

4 maart 2016973 x bekeken