Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

GGD vreest voor soa-hulpverlening

De wachtlijsten voor mensen die zich willen laten testen op hiv, lopen op tot onacceptabele hoogten. Daarvoor waarschuwt GGD Amsterdam, met de grootste soa-poli van Nederland, in een notitie voor de gemeente.

10 juni 2015847 x bekeken

Eén druppel bloed voorspelt virussen

Amerikaanse wetenschappers kunnen je uit slechts één druppeltje bloed vertellen welke virussen ooit door je lichaam gierden. Hun methode is volgens de onderzoekers efficiënter dan de huidige onderzoekstactiek waarbij virussen, bijvoorbeeld herpes, influenza of HIV, één voor één worden opgespoord. Of en wanneer we de test in Nederland kunnen gebruiken is onbekend.

10 juni 20151793 x bekeken

Gezondheidsraad over Next generation sequencing (NGS)

NGS wordt op alle afdelingen klinische genetica inmiddels gebruikt voor diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Er is aandacht nodig voor kwaliteit, kennisontwikkeling en ethische consequenties. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een signalerend advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10 juni 2015733 x bekeken

Geen onderzoek naar herhaalde diagnostiek

Eind mei 2015 heeft de Minister het rapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ van het Zorginstituut Nederland aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport is opgesteld in het kader van de in het Regeerakkoord afgesproken systematische doorlichting van het pakket. Ook herhaalde (dubbele) diagnostiek is bekeken omdat dat veel zou voorkomen, maar nader onderzoek gaat niet plaatsvinden.

10 juni 2015771 x bekeken

NIPT onder omstandigheden in pakket

Minister Edith Schippers van VWS haalt in 2016 geen behandelingen uit het basispakket, zo heeft zij aangekondigd. Zij laat juist bepaalde behandelingen toe in het pakket. Eén ervan is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT).

10 juni 2015749 x bekeken

NIPT kan ook kanker ontdekken

Met behulp van de non-invasieve prenatale screeningstest (NIPT) kunnen presymptomatische tumoren bij de zwangere vrouw ontdekt worden. Door niet alleen naar de trisomieën 21, 18 en 13 te kijken, maar ook uitgebreider DNA-onderzoek te doen in het NIPT-materiaal werden onontdekte maligniteiten gevonden. NIPT is mogelijk een nauwkeurige manier om maligniteiten bij zwangeren te ontdekken in een zo vroeg mogelijk stadium.

10 juni 2015705 x bekeken

Veel te doen over de NIPT: KNMG neemt standpunt in

Prenatale screening en diagnostiek, in het bijzonder de niet-invasieve prenatale test NIPT, is níet bedoeld om te voorkomen dat er kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking. Dat stelt de KNMG in reactie op de maatschappelijke discussie rond de mogelijke brede invoering van de test en ook de online petitie #Andersnietminder, tegen de brede invoering van NIPT.

10 juni 2015848 x bekeken

Langetermijn strakke instelling DM onduidelijk

De langetermijneffecten van een intensieve glykemische controle lijken minder cardiovasculaire aandoeningen, maar wat het met de levensverwachting van patiënten met diabetes doet, is onduidelijk. Dat valt op te maken uit het artikel in NEJM over de follow-up van de Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). In deze studie werd bij type-2-diabeten gestreefd naar een HbA1c van of < 6% of tussen de 8 – 9 %. Het artikel staat in New England Journal of Medicine.

10 juni 2015603 x bekeken

DVN verzoekt NZa om ingrijpen in diabeteshulpmiddelenmarkt

De Diabetesvereniging Nederland roept de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op om in te grijpen in de markt van diabeteshulpmiddelen. Deze markt wordt steeds meer gedomineerd door zorgverzekeraars, apothekers en fabrikanten, signaleert de patiëntenvereniging.

10 juni 2015651 x bekeken