Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Onderzoekers ontwikkelen snelle ZIKA-test

Twee ziekenhuizen in Texas hebben een test ontworpen die al na slechts enkele uren uitsluitsel geeft over een eventuele besmetting met het zikavirus.

4 maart 2016671 x bekeken

Zorginstituut: geen vergoeding voor Flash glucosemonitoringsysteem

In een geschil over de vergoeding van het FreeStyle Libre FGM-systeem (de FreeStyle Libre) heeft het Zorginstituut moeten bepalen of dit systeem verzekerde zorg is. Volgens het Zorginstituut voldoet de Freestyle Libre glucosemeter niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Patiënten hebben dan ook geen aanspraak (op vergoeding) van het hulpmiddel.

4 maart 20161230 x bekeken

Preconceptietest AMC en VUmc ter discussie

Een preconceptietest in het AMC en VUmc waarbij aanstaande ouders getest kunnen worden op dragerschap van vijftig ernstige erfelijke ziekten, is onderwerp van discussie geworden. Tweede Kamerleden hebben kritisch gereageerd. Klinisch geneticus Phillis Lakeman (AMC) vindt enige ‘nuancering’ bij de uitzending, waarin dit nieuws naar buiten werd gebracht, op zijn plaats: ‘We deden deze dragerschapstesten al veel langer, alleen gaan we ze nu bundelen.’

4 maart 2016902 x bekeken

OLVG kan doorgaan met NIPT via België

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam kan doorgaan met informatiebijeenkomsten en het afnemen van bloed van zwangere vrouwen die zelf vragen om een niet-invasieve prenatale test.

4 maart 20161984 x bekeken

Schippers wil NIPT invoeren

Minister Schippers is van plan voor de zomer de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te voeren als eerste test om te kijken of er bij een zwangerschap sprake is van een trisomieafwijking zoals het downsyndroom.

4 maart 2016991 x bekeken

Aanpak onnodige diagnostiek binnen samenwerkingsverband

In het kader van het VWS programma Aanpak verspilling in de zorg is een voorbeeld uitgewerkt ter voorkoming van onnodige diagnostiek. Het betreft het gezamenlijk initiatief van een groep huisartsen en het plaatselijke ziekenhuis uit de regio Westelijke Mijnstreek om te komen tot een Medisch Coördinerend Centrum (MCC). Diagnostisch toetsoverleg levert op jaarbasis en besparing van € 300.000 op.

4 maart 20161086 x bekeken

Pleidooi voor harmonisatie van gegevens uit bevolkingsonderzoeken

In verschillende Europese landen vinden grootschalige bevolkingsonderzoeken op het gebied van volksgezondheid plaats. Er kan winst behaald worden uit het delen en harmoniseren van de onderzoeksgegevens om onderzoek op grote geografische schaal mogelijk te maken. Dit blijkt uit recent promotieonderzoek.

4 maart 2016787 x bekeken

Nogmaals oproep voor geïnteresseerden in de werkgroep companion diagnostics

Het onderwerp companion diagnostics gaat de komende jaren een enorme vlucht nemen. Het bestuur wil hier tijdig op inspelen, onder meer door het opstellen van een position paper over companion diagnostics. We roepen iedereen die kennis over, affiniteit met of belangstelling voor dit onderwerp heeft, zich aan te melden voor deelname aan de Diagned werkgroep Companion Diagnostics.

4 maart 20161474 x bekeken

Afscheid van Diagned-Voorzitter Esther de Rooij op ALV 1 april a.s.

Diagned-voorzitter Esther de Rooij gaat Nederland en dus ook Diagned verlaten. Diagned neemt afscheid van haar op de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 1 april a.s. Deze bijeenkomst vindt zoals gebruikelijk in de ochtend plaats in Hotel Houten. Het programma en de agenda worden nog bekend gemaakt; een feestelijke lunch is in ieder geval inbegrepen. Noteert u vrijdagochtend 1 april in ieder geval vast in uw agenda!

4 maart 2016772 x bekeken

‘Richtlijnen infectiepreventie op de tocht’

De landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft dringend geld nodig anders komt de Nederlandse infectiepreventie in gevaar. Dat stellen hoogleraren medische microbiologie in een publicatie op de website van Medisch Contact.

12 februari 20161722 x bekeken