Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Vanaf 2020: nieuwe versie Manufacturer Incident Report (MIR)

Onlangs is de nieuwe “MIR 2020 template” gepubliceerd. Dit nieuwe format moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2020 voor alle uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen leveranciers, toezichthouders en notified bodies in de EU. In het nieuwe document zullen meer details moeten worden gemeld, zoals over de aantallen producten, de aard van de gebeurtenis en de aard van de schade.

4 december 2019212 x bekeken

Begrijpelijke uitleg voor patiënt en arts over DNA-sequencing

De nieuwe generatie DNA-onderzoek brengt erfelijke aandoeningen nog verfijnder en sneller in kaart. Wat kan er allemaal met deze ‘next generation sequencing’ en wat niet? Voorlichtingsmateriaal voor artsen en patiënten maakt dat inzichtelijk.

4 december 2019385 x bekeken

Eudamed vertraagd

De Europese Commissie heeft laten weten dat de nieuwe versie van Eudamed niet gereed is voor de invoering van de MDR maar pas in mei 2022. Er zijn zorgen over de gevolgen daarvan, zeker nu de MDR in mei 2020 in werking treedt. Maar ook voor IVD-bedrijven is het geen goed nieuws.

4 december 2019316 x bekeken

Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.

4 december 2019310 x bekeken

Medicatie afstemmen op iemands moleculair tumorprofiel blijkt zinvol

Ongeveer één op de drie uitbehandelde patiënten met kanker heeft baat bij een offlabel-medicijn dat is afgestemd op hun moleculaire tumorprofiel. Dit blijkt uit de resultaten van twee jaar precisiegeneeskunde in het Nederlandse Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT).

29 november 2019474 x bekeken

1st European Value-Based Procurement Conference

In Brussel wordt op 12 december 2019 de eerste Value-Based Procurement Conference georganiseerd. Centraal thema is het bevorderen van duurzame en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat door middel van Value-Based Procurement.

6 november 2019960 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 20191060 x bekeken

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

6 november 2019969 x bekeken