Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Preconceptietest AMC en VUmc ter discussie

Een preconceptietest in het AMC en VUmc waarbij aanstaande ouders getest kunnen worden op dragerschap van vijftig ernstige erfelijke ziekten, is onderwerp van discussie geworden. Tweede Kamerleden hebben kritisch gereageerd. Klinisch geneticus Phillis Lakeman (AMC) vindt enige ‘nuancering’ bij de uitzending, waarin dit nieuws naar buiten werd gebracht, op zijn plaats: ‘We deden deze dragerschapstesten al veel langer, alleen gaan we ze nu bundelen.’

4 maart 2016932 x bekeken

OLVG kan doorgaan met NIPT via België

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam kan doorgaan met informatiebijeenkomsten en het afnemen van bloed van zwangere vrouwen die zelf vragen om een niet-invasieve prenatale test.

4 maart 20162061 x bekeken

Schippers wil NIPT invoeren

Minister Schippers is van plan voor de zomer de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te voeren als eerste test om te kijken of er bij een zwangerschap sprake is van een trisomieafwijking zoals het downsyndroom.

4 maart 20161020 x bekeken

Aanpak onnodige diagnostiek binnen samenwerkingsverband

In het kader van het VWS programma Aanpak verspilling in de zorg is een voorbeeld uitgewerkt ter voorkoming van onnodige diagnostiek. Het betreft het gezamenlijk initiatief van een groep huisartsen en het plaatselijke ziekenhuis uit de regio Westelijke Mijnstreek om te komen tot een Medisch Coördinerend Centrum (MCC). Diagnostisch toetsoverleg levert op jaarbasis en besparing van € 300.000 op.

4 maart 20161110 x bekeken

Pleidooi voor harmonisatie van gegevens uit bevolkingsonderzoeken

In verschillende Europese landen vinden grootschalige bevolkingsonderzoeken op het gebied van volksgezondheid plaats. Er kan winst behaald worden uit het delen en harmoniseren van de onderzoeksgegevens om onderzoek op grote geografische schaal mogelijk te maken. Dit blijkt uit recent promotieonderzoek.

4 maart 2016812 x bekeken

Nogmaals oproep voor geïnteresseerden in de werkgroep companion diagnostics

Het onderwerp companion diagnostics gaat de komende jaren een enorme vlucht nemen. Het bestuur wil hier tijdig op inspelen, onder meer door het opstellen van een position paper over companion diagnostics. We roepen iedereen die kennis over, affiniteit met of belangstelling voor dit onderwerp heeft, zich aan te melden voor deelname aan de Diagned werkgroep Companion Diagnostics.

4 maart 20161548 x bekeken

Afscheid van Diagned-Voorzitter Esther de Rooij op ALV 1 april a.s.

Diagned-voorzitter Esther de Rooij gaat Nederland en dus ook Diagned verlaten. Diagned neemt afscheid van haar op de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 1 april a.s. Deze bijeenkomst vindt zoals gebruikelijk in de ochtend plaats in Hotel Houten. Het programma en de agenda worden nog bekend gemaakt; een feestelijke lunch is in ieder geval inbegrepen. Noteert u vrijdagochtend 1 april in ieder geval vast in uw agenda!

4 maart 2016798 x bekeken

‘Richtlijnen infectiepreventie op de tocht’

De landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft dringend geld nodig anders komt de Nederlandse infectiepreventie in gevaar. Dat stellen hoogleraren medische microbiologie in een publicatie op de website van Medisch Contact.

12 februari 20161808 x bekeken

Extra geld voor aanpak antibioticaresistentie

Minister Schippers trekt de komende zes jaar 16 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica.Een van de oorzaken daarvan is overmatig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de zorg en in de veehouderij. Eenvoudig te genezen ziektes als blaasontsteking kunnen daardoor weer levensbedreigend worden en het kan grote gevolgen hebben voor de gezondheidszorg.

12 februari 2016832 x bekeken

Steekproef: ‘Nederlanders willen keuzevrijheid health checks'

Driekwart van de Nederlanders wil zelf kunnen beslissen over het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken. Dat blijkt uit een steekproef van Maurice de Hond in opdracht van de aanbieder van health checks Prescan.

12 februari 20161859 x bekeken