Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Nogmaals oproep voor geïnteresseerden in de werkgroep companion diagnostics

Het onderwerp companion diagnostics gaat de komende jaren een enorme vlucht nemen. Het bestuur wil hier tijdig op inspelen, onder meer door het opstellen van een position paper over companion diagnostics. We roepen iedereen die kennis over, affiniteit met of belangstelling voor dit onderwerp heeft, zich aan te melden voor deelname aan de Diagned werkgroep Companion Diagnostics.

4 maart 20161623 x bekeken

Afscheid van Diagned-Voorzitter Esther de Rooij op ALV 1 april a.s.

Diagned-voorzitter Esther de Rooij gaat Nederland en dus ook Diagned verlaten. Diagned neemt afscheid van haar op de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 1 april a.s. Deze bijeenkomst vindt zoals gebruikelijk in de ochtend plaats in Hotel Houten. Het programma en de agenda worden nog bekend gemaakt; een feestelijke lunch is in ieder geval inbegrepen. Noteert u vrijdagochtend 1 april in ieder geval vast in uw agenda!

4 maart 2016819 x bekeken

‘Richtlijnen infectiepreventie op de tocht’

De landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft dringend geld nodig anders komt de Nederlandse infectiepreventie in gevaar. Dat stellen hoogleraren medische microbiologie in een publicatie op de website van Medisch Contact.

12 februari 20161881 x bekeken

Extra geld voor aanpak antibioticaresistentie

Minister Schippers trekt de komende zes jaar 16 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica.Een van de oorzaken daarvan is overmatig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de zorg en in de veehouderij. Eenvoudig te genezen ziektes als blaasontsteking kunnen daardoor weer levensbedreigend worden en het kan grote gevolgen hebben voor de gezondheidszorg.

12 februari 2016860 x bekeken

Steekproef: ‘Nederlanders willen keuzevrijheid health checks'

Driekwart van de Nederlanders wil zelf kunnen beslissen over het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken. Dat blijkt uit een steekproef van Maurice de Hond in opdracht van de aanbieder van health checks Prescan.

12 februari 20161927 x bekeken

Genetische test voorspelt risico op bijwerkingen chemotherapie

Wederom een succesvol onderzoek naar de waarde van tests bij voorspelling van risico’s op bijwerkingen van geneesmiddelen, ditmaal om patiënten met een hoog risico op ernstige bijwerkingen te identificeren voorafgaand aan de behandeling met chemotherapie.

12 februari 2016998 x bekeken

Intensieve controle spoort terugkeer darmkanker sneller op

Door op een nieuwe manier patiënten met dikke- of endeldarmkanker te controleren na het verwijderen van de tumor, is sneller een terugkeer van de ziekte op te sporen. Dit blijkt uit een proefschrift dat recent is verdedigd aan de RUG.

12 februari 2016957 x bekeken

Ook België investeert in zorg op maat kankerpatiënten

Ook in België wordt geïnvesteerd in diagnostiek. De Belgische regering investeert dit jaar 2,7 miljoen euro in een project dat er voor moet zorgen dat patiënten sneller een geneesmiddel kunnen krijgen dat in hun specifieke geval werkt.

12 februari 20161802 x bekeken