Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Vacature Kascommissie

Het is niet de meest sexy taak binnen Diagned, maar wel belangrijk en daarom dankbaar: lidmaatschap van de kascommissie. Vanwege wijziging in de bestuurssamenstelling is er een vacature. Kandidaten kunnen zich aanmelden. De tijdsinvestering is op jaarbasis zeer beperkt. Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat.

26 januari 20162036 x bekeken

Hartstichting: ‘Forse toename hartziekten dreigt’

De Hartstichting waarschuwt voor een forse toename aan hart- en vaatpatiënten die dreigt te ontstaan door de vergrijzing. Risicofactoren als roken moeten beter worden aangepakt, bepleit de Hartstichting, anders zijn de kosten voor hart- en vaatziekten niet meer te dragen in de toekomst.

17 december 20152047 x bekeken

Flinke verschillen in zorguitkomsten binnen Europa

De uitkomsten van zorg verschillen tussen Europese landen en tussen regio’s binnen die landen behoorlijk. Dat blijkt uit het Europese project EuroHOPE, waar het RIVM aan deelnam.

17 december 20151018 x bekeken

Onderhandelingen over zorgcontracten nog niet afgerond

Drie weken voor het begin van het nieuwe jaar zijn de onderhandelingen over de zorgcontracten voor 2016 tussen ziekenhuizen en verzekeraars nog altijd niet afgerond. Dat blijkt uit een rondgang langs de vier grote zorgverzekeraars. ‘

17 december 2015984 x bekeken

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Op 1 januari a.s. treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking. Deze wet komt in de plaats van onder meer de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen. De wetgeving raakt vooral de zorgaanbieders en heeft voor de leden van Diagned geen rechtstreekse gevolgen.

17 december 2015817 x bekeken

Minder hiv in Nederland dan gedacht

Nederland telt minder hiv-patiënten dan gedacht. Bij 19.382 mensen is de ziekte vastgesteld. Daarnaast zijn er waarschijnlijk bijna 2700 Nederlanders die de ziekte onder de leden hebben zonder dat ze het weten. Dat betekent dat er in totaal 22.100 hiv-patiënten zijn, aldus de stichting HIV Monitoring.

17 december 2015831 x bekeken