Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Troponine bepaalt ‘echtheid’ coronair syndroom

Een lage concentratie van troponine in het plasma kan twee derde van de patiënten die zich melden met het vermoeden van een myocardinfarct, maar een zeer laag risico hebben op een cardiaal event, identificeren. Dit blijkt uit een prospectief onderzoek van Anoop Shah e.a., waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.

15 oktober 20151886 x bekeken

Cardiale biomarkers prognostisch bij kanker

Cardiovasculaire biomarkers zijn geassocieerd met een grotere kans op voortijdig overlijden van patiënten met kanker. Dit blijkt uit onderzoek van Noemi Pavo e.a. dat in Heart is gepubliceerd. De Oostenrijkse onderzoekers maten bij 555 patiënten die voor het eerst met een vorm van kanker waren gediagnosticeerd, een reeks cardiovasculaire biomarkers (die in de praktijk al worden toegepast), zoals NT-proBNP, ns-TnT en MR-proANP. Patiënten met niet-stabiele cardiale aandoeningen werden geëxcludeerd.

15 oktober 2015856 x bekeken

Schippers wil ronde tafel over health checks

Minister Schippers organiseert begin 2016 een ronde tafel over health checks. Ze wil met alle betrokken partijen haar voorstel bespreken hoe in Nederland omgegaan kan worden met verschillende vormen van health checks. De realiteit is dat steeds meer mogelijkheden op de markt komen waarmee de burger zijn gezondheid kan checken. Van belang is om dit in goede banen te leiden. Ook is het belangrijk te inventariseren wat er nodig is aan toezicht, regelgeving en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en de informatievoorziening.

15 oktober 2015895 x bekeken

Kleurcodering bloedbuizen weer op de kaart

Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal afsprakendocument. Een normatief document bleek echter niet haalbaar. Anno 2015 staat het onderwerp weer op het internationale werkprogramma en komt ISO met een voorstel voor een norm. NEN nodigt belanghebbenden uit om hierover mee te praten en voor 1 december 2015 hun interesse kenbaar te maken.

15 oktober 2015894 x bekeken

Minister stuurt ZonMw rapport over medische hulpmiddelen naar Kamer

De Minister heeft het onderzoeksrapport van ZonMw over de klachten over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg ten gevolge van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars aan de Tweede Kamer gestuurd. Diagned heeft aan het onderzoek van ZonMw meegewerkt.

15 oktober 2015758 x bekeken

Update discussies over Nieuwe regels IVD in Europa

De discussies over de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en IVD’s gaan een nieuwe fase in. Op 13 oktober is de triloog begonnen: de discussies tussen Europese Commissie, Parlement en Raad van Ministers. De verwachting is dat deze discussies ook onder het Nederlands voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen doorgaan.

15 oktober 2015731 x bekeken

Diagned spreekt met VWS

Op 14 oktober heeft een delegatie van het bestuur van Diagned een formeel overleg gehad met VWS. Er is gesproken over diverse onderwerpen, waaronder uiteraard het belang van de erkenning van de waarde van diagnostiek en de vertaling daarvan in voldoende ruimte om labdiagnostiek mogelijk te maken. Tijdens de ledenbijeenkomst zullen wij hierop terugkomen.

15 oktober 2015720 x bekeken

Diagned op bezoek bij IGZ

Op 13 oktober is, op verzoek van IGZ, een vertegenwoordiging van Diagned aangeschoven bij een strategische sessie over het Meerjarenbeleidsplan van IGZ. Op de ledenbijeenkomst op 6 november zullen de leden worden bijgepraat over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

15 oktober 2015813 x bekeken

Diagned bestaat 35 jaar

Als het goed is hebben alle leden afgelopen week per post een traktatie ontvangen om het 35 jarig bestaan van Diagned te vieren. Het bestuur en secretariaat hebben de leden zo willen bedanken voor de steun en vertrouwen gedurende deze periode.

15 oktober 2015782 x bekeken