Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Juridische procedures inkoopbeleid zorgverzekeraars diabetes testmaterialen

U heeft het al in de media kunnen lezen; er wordt op dit moment nog volop gestreden over de het inkoopbeleid van diabetes testmaterialen door sommige zorgverzekeraars. Met name het inkoopbeleid van Achmea heeft tot het nodige juridische wapengekletter geleid. De leden van Diagned zijn geen partij bij deze procedures, maar uiteraard volgen zij de resultaten van de procedures die door een aantal verzendhuizen tegen Achmea is aangespannen met zeer grote belangstelling. Wij houden u op de hoogte.

2 december 2014475 x bekeken

Tweede werkconferentie insulinepomptherapie succesvol

Op 21 november jl. heeft de tweede, met behulp van Diagned georganiseerde werkconferentie van de NDF over adequate en doelmatige insulinepomptherapie plaatsgevonden. Evenals bij de eerste conferentie was een groot aantal opinion leaders en stakeholders aanwezig om onder leiding van Sabine Uitslag consensus te bereiken over de criteria en randvoorwaarden bij insulinepomptherapie.

2 december 2014611 x bekeken

Eerste algemene ledenvergadering in 2015: 30 januari a.s.

Noteert u hem vast in uw agenda, de nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 30 januari a.s. (ochtend + lunch) in Houten. Het bestuur ziet u dan graag in grote getallen voor een gezamenlijke aftrap van het nieuwe jaar.

2 december 2014644 x bekeken

Congres: European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD 2015)

Het duurt nog even, maar hierbij de vooraankondiging. Van 14 – 16 oktober 2015 zal de European Meeting on Molecular Diagnostics (EMMD 2015) in Nederland plaatsvinden. De locatie is: Grand Hotel Huis Ter Duin, Noordwijk aan zee. Meer informatie vindt u op de website: www.molecularmeeting.com.

14 november 2014721 x bekeken

Bijeenkomst Nanomedicine op 28 november 2014

In opdracht van de Interdepartementale Werkgroep Risico’s Nanotechnologie organiseert KIR-Nano (Kennis & Informatiepunt Risico’s Nanotechnologie op het RIVM) de 4de bijeenkomst van het Nationaal Platform Nanomedicine. Deze zal plaatsvinden op 28 november 2014 vanaf 13:00 uur.

14 november 2014671 x bekeken

Zorgverzekeraars publiceren zorgkosten

Zorgverzekeraars hebben voor het eerst een open dataset op basis van vergoede declaraties gepubliceerd. Het databestand Zorgverzekeringswet 2012 geeft een beeld van de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten.

14 november 2014844 x bekeken

GIP cijfers over geneesmiddelen en hulpmiddelen 2013

Het Zorginstituut Nederland (ZiNl) heeft GIPeilingen 2013 gepubliceerd. Zo geeft Zorginstituut Nederland inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen (veelal voorgeschreven door een huisarts of specialist), die door de zorgverzekeraar in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

14 november 2014816 x bekeken

Praktisch document: Hoe om te gaan met toezicht van IGZ?

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft Diagned een praktisch document opgesteld waarin wordt ingegaan op de belangrijkste zaken die voor u van belang zijn als het gaat om toezicht en handhaving door IGZ.

14 november 2014611 x bekeken

Vaker darmkanker op jongere leeftijd

Terwijl het aantal ouderen met darmkanker de laatste jaren afneemt, neemt de incidentie onder jong volwassenen sterk toe. De geobserveerde afname van darmkanker in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar kan worden toegeschreven aan de nationale screeningsonderzoeken, beter getraind personeel en modernere technieken.

14 november 2014763 x bekeken

40 jaar hielprikscreening in Nederland

Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat het Hielprikscreening programma formeel is gestart. Aanleiding voor Dr. Gerard Loeber, voormalig hoofd RIVM-Laboratorium om een boek te schrijven over deze geschiedenis. Voor het boek zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd, onder andere grondleggers van de hielprikscreening in Nederland evenals huidige experts.

14 november 2014739 x bekeken