Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Verzekeraars: ‘Concurrentie onder druk’

Zorgverzekeraars met een risicovolle populatie, bijvoorbeeld met veel oudere en chronisch zieke verzekerden, moeten in 2016 verplicht veel meer geld opzij houden dan de partijen die meer jonge, gezonde mensen verzekeren. Dit is een gevolg van een nieuwe berekening van de buffereisen voor zorgverzekeraars.

6 maart 20151904 x bekeken

NZa onderzoekt klachten over contractering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de zorgverzekeraars aan de tand gevoeld over de vele klachten van huisartsen omtrent de contractering van zorg. Dat blijkt uit een brief van de NZa aan de LHV. Ook werkt de toezichthouder aan een monitor die de inhoud van de huisartsencontracten in 2015 beoordeelt.

6 maart 2015806 x bekeken

Ziekenhuizen wacht miljoenenkorting

Ziekenhuizen hangt een strafkorting boven het hoofd van honderden miljoenen euro’s omdat ze in 2012 en 2013 te veel hebben uitgegeven. De minister neemt dit voorjaar een beslissing over de inzet van het macrobeheersinstrument.

6 maart 2015786 x bekeken

Macht zorgaanbieder volgens KPMG Plexus te groot

De macht van de zorgverzekeraars mag groter worden, ten koste van die van de zorgaanbieders. Dat is de strekking van een KPMG Plexus-rapport, waar minister Schippers een brief over stuurde aan de Tweede Kamer.

6 maart 2015807 x bekeken

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Minister Schippers stelt 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. De informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg moeten worden verbeterd, waardoor de kosten voor de zorg omlaag gaan.

6 maart 2015936 x bekeken

NIVEL begint EU-project om antibioticaresistentie terug te dringen

NIVEL samen met de Universiteit van Antwerpen en TNS-NIPO het onzorgvuldig gebruik van antibiotica binnen de Europese Unie in kaart brengen. Jaarlijks overlijden binnen de EU zo’n 25.000 mensen door antibioticaresistente bacteriën, wat de gezondheidszorg zo’n 1,5 miljard euro kost.

6 maart 2015852 x bekeken

Blaasjes met de handtekening van een tumor

Afgesnoerde stukjes cel die door alle cellen worden gevormd en afgestoten. Tot voor kort werden deze celblaasjes genegeerd. Inmiddels staan ze ze in de belangstelling, omdat ze tumoren verraden en iets vertellen over hun groei. Onderzoekers verwachten dat een simpele bloedtest over een paar jaar kan vertellen of een behandeling aanslaat.

6 maart 2015687 x bekeken

Artsenorganisaties lanceren online gezondheidstest

Een samenwerkingsverband bestaande uit onder andere de Hartstichting, het Diabetesfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap lanceert de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC).

6 maart 2015801 x bekeken

Noord Nederland investeert in biomarkers

De provincie Groningen, het UMCG en een aantal biotechbedrijven steken drie miljoen euro in een consortium rond biomarkers. Met de bundeling van kennis uit bedrijven en het UMCG in Biomarker Bay denken zij nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en drie- tot vierhonderd banen opleveren.

6 maart 2015816 x bekeken