Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Zorgverzekeraars publiceren zorgkosten

Zorgverzekeraars hebben voor het eerst een open dataset op basis van vergoede declaraties gepubliceerd. Het databestand Zorgverzekeringswet 2012 geeft een beeld van de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten.

14 november 2014876 x bekeken

GIP cijfers over geneesmiddelen en hulpmiddelen 2013

Het Zorginstituut Nederland (ZiNl) heeft GIPeilingen 2013 gepubliceerd. Zo geeft Zorginstituut Nederland inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen (veelal voorgeschreven door een huisarts of specialist), die door de zorgverzekeraar in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.

14 november 2014846 x bekeken

Praktisch document: Hoe om te gaan met toezicht van IGZ?

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk heeft Diagned een praktisch document opgesteld waarin wordt ingegaan op de belangrijkste zaken die voor u van belang zijn als het gaat om toezicht en handhaving door IGZ.

14 november 2014647 x bekeken

Vaker darmkanker op jongere leeftijd

Terwijl het aantal ouderen met darmkanker de laatste jaren afneemt, neemt de incidentie onder jong volwassenen sterk toe. De geobserveerde afname van darmkanker in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar kan worden toegeschreven aan de nationale screeningsonderzoeken, beter getraind personeel en modernere technieken.

14 november 2014804 x bekeken

40 jaar hielprikscreening in Nederland

Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat het Hielprikscreening programma formeel is gestart. Aanleiding voor Dr. Gerard Loeber, voormalig hoofd RIVM-Laboratorium om een boek te schrijven over deze geschiedenis. Voor het boek zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd, onder andere grondleggers van de hielprikscreening in Nederland evenals huidige experts.

14 november 2014780 x bekeken

Sneldiagnostiek prostaatkanker in Leiden

Patiënten met een verdenking op prostaatkanker kunnen na verwijzing door hun huisarts binnen drie dagen in het LUMC in Leiden terecht. De uitslag volgt binnen een week. Tegelijkertijd wordt gewaakt voor onnodige diagnostiek.

14 november 2014758 x bekeken

App helpt bij diagnose acute patiënt

Specialisten van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam hebben een wereldwijd unieke interactieve App ontwikkeld. Met de App Acute Patiënt kan bij acuut ernstig zieke patiënten binnen 30 minuten tot een werkbare diagnose en behandeling worden gekomen.

14 november 20141761 x bekeken

Schriftelijke vragen over diagnostiek in kader begroting VWS

Leden van de Tweede Kamer hebben een zeer groot aantal schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS. De antwoorden zijn bekend. Voor IVD interessant: POCT, budget voor laboratoriumdiagnostiek bij de huisarts en ELD.

14 november 2014793 x bekeken

Antwoorden minister VWS op Kamervragen over wildgroei aan zelftests

De minister van VWS heeft op 5 november vragen van VVD kamerlid Rutte beantwoord over zelftests die online verkrijgbaar zijn. Zij deelt de zorgen in die zin, dat online “veel troep” te verkrijgen is. Zij acht het belangrijk dat de consument de risico’s kent.

14 november 2014794 x bekeken

EDMA Position Paper HTA

EDMA heeft een position paper opgesteld over Health Technology Assessment for IVD’s in de context of market access.

14 november 2014733 x bekeken