Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Infectioloog: hoog tijd om MRSA-aanpak te evalueren

Hoe terecht is het om patiënten met MRSA strikt te isoleren? Dat vragen infectioloog Gerd Fätkenheuer e.a. zich af in een opiniestuk in The Lancet. In hun artikel wijzen ze op het gebrek aan bewijs voor maatregelen zoals screening en isolatie.

25 september 2014704 x bekeken

Screenen voor bloeddonatie loont

Een predonatiescreening bij het geven van bloed lijkt te lonen. Het aantal gevallen van acute hepatitis-B infecties is bij potentiële bloeddonors tien keer hoger dan bij bestaande donoren. Dat blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin.

25 september 2014775 x bekeken

Urinetest bruikbaar voor HPV-screening

Urinetesten zijn een goed alternatief voor vaginale testen bij screening op humaan papillomavirus (HPV). Met name de eerste portie van een urinelozing lijkt goed bruikbaar om HPV aan te tonen, zo volt uit een artikel in de BMJ.

25 september 2014739 x bekeken

Aparte pagina over eerstelijnsdiagnostiek op website NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds kort een apart gedeelte op haar website ingericht met relevante informatie, nieuws, beleidsregels en tarieven betreffende de eerstelijnsdiagnostiek.

25 september 2014682 x bekeken

Diagned stelt zich voor aan nieuwe Europarlementariërs

Zoals u zult weten, is recentelijk een nieuw Europarlement geïnstalleerd. Diagned heeft zich, samen met Nefemed en de Europese koepels (waaronder EDMA), per brief voorgesteld aan de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

25 september 20141674 x bekeken

CIP omzetinformatie: bijeenkomst voor deelnemers

Het bestuur heeft tijdens de afgelopen bestuursvergadering aandacht besteed aan het systeem voor omzetinformatie voor IVD van CIP, waaraan een groot aantal leden van Diagned deelneemt. De indruk bestaat dat de cijfers die nu beschikbaar zijn sterk fluctueren, mede omdat de deelnemers niet allemaal op dezelfde wijze rapporteren. Als gevolg hiervan zijn de gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn en een nadere standaardisatie met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden aangeleverd lijkt wenselijk.

25 september 2014565 x bekeken

Workshop voor Diagned leden Eerstelijns diagnostiek + Gedragscode GMH 27 oktober 2014

In verband met de actualiteiten rond de ELD – het rapport van KPMG Plexus over de toekomstige modellen voor bekostiging van de ELD wordt momenteel bediscussieerd – is het van belang om met de leden van Diagned de precieze scenario’s en consequenties daarvan door te nemen. Daarvoor hebben we een interactieve bijeenkomst gepland op 27 oktober a.s. vanaf 13.00 uur in Hotel Houten. Het tweede gedeelte van de middag (vanaf 15.00 uur) zal een Update GMH worden verzorgd: een interactieve training waarin de belangrijkste actualiteiten en casussen zullen worden behandeld. Een uitnodiging volgt per email. U kunt zich nu reeds aanmelden via info@diagned.nl.

25 september 2014527 x bekeken

Terugblik ledenbijeenkomst met Nefemed over Zorginkoop door zorgverzekeraars

In aansluiting op de ledenvergadering vond op 19 september tevens de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de leden van Diagned en Nefemed plaats, met als thema ‘Zorginkoop door zorgverzekeraars’. De bijeenkomst was zeer druk bezocht – we konden vanuit de beide verenigingen in het totaal ruim 80 deelnemers verwelkomen.

25 september 2014591 x bekeken

Terugblik ALV

Op 19 september jl. vond de derde ledenvergadering van dit jaar plaats. Twee belangrijke inhoudelijke agendapunten waren het KPMG-Plexus rapport over Eerstelijns diagnostiek (ELD) en de analyse van de begroting van VWS voor 2015. Voor degenen die het gemist hebben: de presentaties vindt u op het besloten gedeelte van de website onder leden – ledenvergaderingen.

25 september 2014543 x bekeken