Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Langetermijn strakke instelling DM onduidelijk

De langetermijneffecten van een intensieve glykemische controle lijken minder cardiovasculaire aandoeningen, maar wat het met de levensverwachting van patiënten met diabetes doet, is onduidelijk. Dat valt op te maken uit het artikel in NEJM over de follow-up van de Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). In deze studie werd bij type-2-diabeten gestreefd naar een HbA1c van of < 6% of tussen de 8 – 9 %. Het artikel staat in New England Journal of Medicine.

10 juni 2015745 x bekeken

DVN verzoekt NZa om ingrijpen in diabeteshulpmiddelenmarkt

De Diabetesvereniging Nederland roept de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op om in te grijpen in de markt van diabeteshulpmiddelen. Deze markt wordt steeds meer gedomineerd door zorgverzekeraars, apothekers en fabrikanten, signaleert de patiëntenvereniging.

10 juni 2015781 x bekeken

Voortgang discussie nieuwe Europese regels IVD

Op 26 mei jl. heeft VWS een veldbijeenkomst gehouden om de partijen die te maken hebben met de discussies rond de voorstellen voor de nieuwe Verordeningen over medische hulpmiddelen en IVD. te informeren over de stand van zaken. Diagned was daarbij. Op de ledenbijeenkomst van 19 juni zal verslag worden gedaan, en onder meer worden ingegaan op het vervolg.

10 juni 2015768 x bekeken

GMH training 9 september 2015

In verband met de grote belangstelling voor de training Gedragscode Medische Hulpmiddelen op 3 juni a.s. is besloten een tweede training te organiseren op woensdag 9 september 2015 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten. Ook deze training zal met name gericht zijn op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk.

10 juni 2015946 x bekeken

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

In de Ezine nr. 7 is al kort gewezen op het overzicht dat Diagned heeft gemaakt over de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de vier grote verzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis). We hebben gefocust op de onderdelen die vanuit het perspectief van Diagned het meest relevant zijn (eerstelijns diagnostiek, medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en hulpmiddelen). Per zorgverzekeraar is een samenvatting gemaakt.

10 juni 2015946 x bekeken

ALV ledenbijeenkomst: de dynamiek van ondernemen in de zorg

Op vrijdag 19 juni a.s. is er weer een ledenbijeenkomst van Diagned in Hotel Houten. Wederom hebben we voor u een boeiend thema en een inspirende spreker: Bas van der Mierden over ondernemen in de zorg anno 2015 (en volgende). Voorafgaand vindt de Algemene ledenvergadering plaats met tal van actualiteiten. Aansluitend de traditionele netwerklunch.

10 juni 20151002 x bekeken

LHV en Ineen dragen bouwstenen aan voor bekostiging eerste lijn

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Ineen hebben een gezamenlijk document opgesteld waarin zij hun visie op de eerste lijn. De reden hiervoor is onder meer dat de introductie van de nieuwe bekostiging van de eerste lijn niet bepaald soepel loopt. Interessant om te lezen, ook vanuit IVD-oogpunt: diagnostiek moet de plaats krijgen die het verdient.

15 mei 2015886 x bekeken

GGD's hebben bestrijding infectieziekten en tbc op orde

De GGD’s hebben het bestrijden van infectieziekten en tuberculose (tbc) goed op orde. Ze komen snel in actie bij een melding. Wel kan het samenwerken met andere organisaties nog verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van IGZ.

15 mei 2015959 x bekeken

SHO start online aanvraag diagnostiek

SHO Centra voor medische diagnostiek start in samenwerking met een buitenlandse een nieuw concept voor het digitaal aanvragen van (laboratorium)diagnostiek. SHO start op een aantal locaties met pilots van het nieuwe concept: Diagnostiek Online. Alle vormen van diagnostiek die SHO biedt zijn hiermee digitaal en papierloos aan te vragen.

15 mei 2015882 x bekeken

Onderzoek naar sepsis moet anders

Twintig jaar, honderden trials, duizenden patiënten en miljoenen onderzoeksdollars hebben geen nieuwe therapieën opgeleverd tegen sepsis. Een lijvig artikel in the Lancet Infectious Diseases, door Jonathan Cohen en andere experts op het gebied van sepsis, heeft dan ook als hoofdboodschap: we moeten dat onderzoek naar sepsis anders gaan doen.

15 mei 20151012 x bekeken