Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Eerste Notified Body voor IVDR aangewezen

De eerste Notified Body is formeel aangewezen onder de IVDR en opgenomen in de database van de Europese Commissie. Het gaat om DEKRA Certification GmbH (NB#0124). Er zijn meer aanwijzingen op komst.

23 oktober 2019660 x bekeken

Wet op medische hulpmiddelen aangenomen

De Eerste Kamer heeft medio oktober ingestemd met het wetsvoorstel medische hulpmiddelen ter implementatie van de MDR/IVDR. Daarmee is de basis voor de inbedding van de nieuwe regelgeving (MDR en IVDR) aangepast.

23 oktober 2019632 x bekeken

IGJ doet verslag van onderzoek naar dienstverleningsovereenkomsten

De inspectie heeft tussen 1 januari 2018 t/m 31 maart 2019 een groot aantal dienstverleningsovereenkomsten tussen leveranciers en zorgprofessionals opgevraagd en onderzocht (in totaal 50 dienstverleningsovereenkomsten) In alle gevallen van dienstverlening was er ook een overeenkomst aanwezig, maar deze waren lang niet altijd volledig.

23 oktober 2019571 x bekeken

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019642 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019697 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019629 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019863 x bekeken

Genotypering effectief hulpmiddel voor instellen antipsychotica

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan bepaalde antipsychotica zoals risperidon en aripiprazol. Voor optimalisatie van de behandeling is daarom belangrijk om preventief te genotyperen. Dit blijkt uit Noors onderzoek, gepubliceerd in Lancet Psychiatry. De patiënten die meededen in het onderzoek, gebruikten risperidon of aripiprazol en waren gegenotypeerd voor cytochroom P450 (CYP)2D6.

9 oktober 2019803 x bekeken

Zorgverzekeraar CZ zet in op persoonsgerichte zorg

Bij de keuze van behandeling en therapie is het niet alleen nodig om rekening te houden met standaard protocollen, maar ook met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt, vindt CZ. Persoonsgerichte zorg zal volgens de zorgverzekeraar leiden tot één van de grootste kwaliteitsontwikkelingen in de gezondheidszorg.

4 oktober 2019981 x bekeken

Bevolkingsonderzoek darmkanker voorlopig niet aanpassen

De afkapwaarde die in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker bepaalt bij hoeveel bloed in de ontlasting iemand wordt doorverwezen voor vervolgonderzoek, hoeft voorlopig niet aangepast te worden. Dit adviseert de Gezondheidsraad op basis van de resultaten uit het bevolkingsonderzoek tot nu toe.

2 september 20191688 x bekeken